Barrières voor geabonneerde gebruikers (2023)

Webprivacybeleid en cookie

Dit privacybeleid is bedoeld om de beheermethoden van deze site te beschrijven, met verwijzing naar het gebruik van cookies en de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers/bezoekers die deze raadplegen.

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening 2016/679/EU (Algemene Verordening Gegevensbescherming - hierna AVG) en artikel 122 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wetbesluit 196/03, de zogenaamde Privacy Code) en de Algemene Bepaling van de Garant van 8 mei 2014 met betrekking tot cookies, aan degenen die verbinding maken met de site www.tim.it van Telecom Italia S.p.A.

De informatie wordt enkel verstrekt voor de hierboven vermelde site (hierna "Site" of "deze Site") en eventuele gerelateerde subdomeinen, maar niet ook voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via specifieke links.

De hierboven aangegeven site is eigendom van en wordt beheerd door Telecom Italia S.p.A. (hierna TIM).

TIM garandeert de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Code of Ethics van de Telecom Italia Group.

Gebruikers/bezoekers worden uitgenodigd om dit privacybeleid aandachtig te lezen alvorens enige vorm van persoonlijke informatie door te sturen en/of enig elektronisch formulier op de site zelf in te vullen.

Soort verwerkte gegevens en doel van de verwerking

1. Navigatiegegevens en hun bewaring

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te laten werken, verwerven tijdens normaal gebruik bepaalde gegevens die impliciet worden verzonden bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, ook door verwerking met gegevens van derden, de identificatie van gebruikers/bezoekers mogelijk zou kunnen maken (bijv. IP-adres, computerdomeinnamen gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de Site, de code die de reactiestatus van de gegevens van de server aangeeft, het type browser, tijdsindicaties voor het begin en einde van de browsesessie, eventuele identificatie van het account en van de activiteiten die op de Site worden uitgevoerd, enz. .) .

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische informatie en om de correcte werking van de Site te controleren.De gegevens zelf worden maximaal zes maanden bewaard, onverminderd verdere bewaring voor elk onderzoek naar computercriminaliteit tegen de Site of om te reageren op specifieke regelgevende verplichtingen.

Er worden geen gegevens die afkomstig zijn van de webservice openbaar gemaakt.

2. Koekje

2.1 Algemene informatie over cookies

Ikoekjezijn kleine tekstbestanden die websites die door gebruikers worden bezocht naar hun terminals sturen (meestal debrowser), waar ze worden opgeslagen voordat ze bij elk volgend bezoek via dezelfde terminal opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden. Bovendien kan elke site de overdracht van de zogenaamde cookies van "derde partijen", d.w.z. cookies die worden gegenereerd door andere websites dan degene die de gebruiker bezoekt (via daarin aanwezige objecten zoals banners, afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar webpagina's van andere domeinen).

Afhankelijk van hun duur zijn ze onderverdeeld in sessiecookies (d.w.z. tijdelijke cookies die aan het einde van de browsersessie automatisch van de terminal worden verwijderd door de browser te sluiten).browser) en in permanente cookies (d.w.z. cookies die op de terminal blijven staan ​​totdat ze vervallen of door de gebruiker worden geannuleerd).

Ikoekjeze hebben verschillende doeleinden. Ze worden voornamelijk gebruikt voor de overdracht van communicatie of om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren; meer bepaald stellen ze u in staat om de werking van de website mogelijk te maken en te optimaliseren, computerauthenticatie uit te voeren en misbruik te voorkomen, sessies te monitoren, de browse-ervaring van de gebruiker te verbeteren, bijvoorbeeld door de verbinding met afgeschermde gebieden actief te houden tijdens het browsen door de webpagina's zonder de het opnieuw invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord en het onthouden van specifieke informatie over de gebruikers zelf (inclusief voorkeuren, het type browser en gebruikte computer).

Het bovengenoemdekoekjeworden genoemd "technici” (toestemming van de gebruiker is niet vereist voor het gebruik ervan), omdat zonder hen sommige van de bovengenoemde bewerkingen niet zouden kunnen worden uitgevoerd of complexer en/of minder veilig zouden zijn.

Anders, als de cookies voor andere doeleinden worden gebruikt, meestal voor het analyseren van gedrag en het verzenden van gepersonaliseerde promotionele reclameboodschappen (zogenaamde "cookie"profileren") of zelfs gewoon om via diensten van derden informatie in geaggregeerde vorm te verkrijgen over het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken (zogenaamde "analytische cookie), is toestemming van de gebruiker vereist. Voordat deze cookies naar de terminal worden verzonden, in overeenstemming met de huidige wetgeving (Privacycode en algemene bepaling van de Garantieverstrekker van 8 mei 2014), wanneer u de startpagina of een andere pagina van de site bezoekt, wordt deze onmiddellijk weergegeven in de een banner op de voorgrond met een eerste beknopte informatie over het gebruik van cookies en over het verkrijgen van toestemming, die de gebruiker bijvoorbeeld kan geven door verder te bladeren door een element onder de banner te selecteren of door de banner zelf te sluiten.

In ieder geval ikoekjeze kunnen alleen worden gelezen of gewijzigd door de website die ze heeft gegenereerd; ze kunnen niet worden gebruikt om gegevens van de terminal van de gebruiker op te halen en kunnen geen computervirussen overdragen. Sommige functies van cookies kunnen ook door andere technologieën worden uitgevoerd; daarom verwijst de term "cookie" in de context van dit webprivacybeleid naar cookies en alle vergelijkbare technologieën.

2.2 Gebruik van cookies op deze site

Deze site mag gebruikenkoekjevan sessie enkoekjevolhardend.
De soorten vankoekjeeigendom van TIM zijn:

  1. koekje "technici", gebruikt voor:A)de uitvoering van online aankopen van diensten/producten (beheer van het "winkelwagentje" door de geselecteerde producten te onthouden) en de bijbehorende betalingen;B)authenticatie en beheer van een browsersessie (bijvoorbeeld om de gebruiker te identificeren en te valideren voor toegang tot het Gereserveerde Gebied);C)beveiligingsdoeleinden (bijvoorbeeld om rekening te houden met het aantal mislukte aanmeldingen door mogelijk misbruik van authenticatie te identificeren en fraude te voorkomen);D)de aanpassing van de gebruikersinterface (bijv. om de door de gebruiker uitgedrukte voorkeuren vast te leggen, zoals taal, valuta, paginaweergaveformaat, verbindingsgebied);D)betere bruikbaarheid van de site en zijn audiovisuele inhoud (bijvoorbeeld door programma's van het type Flash Player uit te voeren);e)de correcte werking van de verbinding (bijv. gebruikersverzoeken op een gepaste manier tussen meerdere servers sturen)
  2. koekjes van “profileren” van TIM, d.w.z. cookies die het mogelijk maken om informatie te verzamelen met betrekking tot de gebruikerservaring en het gebruik van internetinhoud door gebruikers/bezoekers van deze site om consumptiegewoonten te identificeren en reclameboodschappen af ​​te stemmen op de interesses van gebruikers/bezoekers . Toestemming voor de profileringscookies van deze site kan door de gebruiker/bezoeker op een van de volgende manieren worden gegeven: door verder te bladeren na het selecteren van een element onder de banner met daarin de beknopte informatie en het verzoek om toestemming of door de banner zelf te sluiten. Toestemming wordt gevolgd door een specifieke cookie naar de browser te sturen, die de integriteit van de keuzes van de gebruiker en traceerbaarheid naar deze Site garandeert.TIM kan de installatie en het beheer van de profileringscookie, waarvoor het verzamelen van toestemming is voorzien, toevertrouwen aan technische leveranciers (door TIM aangewezen als gegevensverwerkers). In het bijzonder:
  • in het geval dat de gebruiker/bezoeker al een TIM-klant is die toestemming heeft gegeven voor deze profileringscookie, zal TIM enkele van zijn persoonlijke gegevens beschikbaar stellen (bijv. zoals het actieve aanbod), op zodanige wijze dat de Klant zelf niet direct kan worden geïdentificeerd, aan de firma Adform, technische leverancier die door TIM is aangewezen als Gegevensverwerker, om de reclameboodschappen met betrekking tot TIM-producten en -diensten op de sites te personaliseren van TIM- of Adform-partners. Ook voor dit doel zal TIM, indien de gebruiker/bezoeker geen TIM-klant is en toestemming heeft gegeven voor deze profileringscookie, informatie over het op deze Site gekochte aanbod aan het Adform-bedrijf ter beschikking stellen.Bovendien kan Adform namens TIM de navigatiegegevens van gebruikers/bezoekers van deze Site en van de websites van Adform-partners. De informatie die uit deze profileringscookie wordt verkregen, kan worden samengevoegd met de informatie die TIM al in bezit heeft en, op basis van de toestemming van haar klanten, ook worden gebruikt om hun persoonlijk profiel te integreren.

Als de knop is geselecteerd opOPde gebruiker/bezoeker bladert nadat hij de TIM-profileringscookie heeft geaccepteerd om advertenties met betrekking tot TIM-producten en -diensten te ontvangen; als de knop aan is geselecteerdUITof nog niet geselecteerd, de gebruiker/bezoeker surft zonder onderworpen te zijn aan profilering door TIM om reclame te ontvangen met betrekking tot TIM-producten en -diensten

OPUIT

Cookies zijn uitgeschakeld.

  • als de gebruiker/bezoeker al een TIM-klant is die toestemming heeft gegeven voor deze profileringscookie, kan TIM sommige socio-demografische gegevens, consistentiegegevens (bijv.: actief aanbod) gebruiken en, als de TIM-klant al de relatieve toestemming heeft gegeven, ook identificatiegegevens van consumptiegedrag en gewoonten van elektronische communicatieproducten en -diensten van TIM, ter beschikking stellen aan het bedrijf Adform op zodanige wijze dat de Klant zelf niet rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, om de reclameboodschappen met betrekking tot producten en diensten van derden te personaliseren op TIM- of Adform-partnersites. Ook voor dit doel, in het geval dat de gebruiker/bezoeker geen TIM-klant is en toestemming heeft gegeven voor deze profileringscookie, kan Adform namens TIM de navigatiegegevens verzamelen van gebruikers/bezoekers van deze site en van de sites. partner internetten.

Als de knop is geselecteerd opOPde gebruiker/bezoeker bladert nadat hij de TIM-profileringscookie heeft geaccepteerd om advertenties van derden van TIM te ontvangen; als de knop aan is geselecteerdUITof nog niet geselecteerd, de gebruiker/bezoeker surft zonder onderworpen te zijn aan profilering door TIM om advertenties van derden van TIM te ontvangen

OPUIT

Informatie over cookies niet beschikbaar.

De gebruiker/bezoeker kan zich verzetten tegen deze behandelingen door op de hierboven weergegeven knoppen te klikken of door de cookies in zijn browser/terminal te verwijderen, zoals in detail aangegeven in de volgende paragraaf 2.4.
Als de gebruiker/bezoeker ervoor kiest om de toestemming voor de profileringscookie van TIM te weigeren/in te trekken, zelfs alleen voor een van de hierboven genoemde behandelingen (verzending van advertenties van TIM of derden), zal TIM geen bericht/advertentie-inhoud voorstellen op basis van de interesses van de gebruiker/bezoeker en stelt geen gegevens ter beschikking aan Adform.

De bovengenoemde TIM-profileringscookie wordt gedurende 60 dagen in de browser bewaard vanaf het laatste browse-evenement van de gebruiker/bezoeker op deze site; vervolgens wordt het automatisch door de browser verwijderd. De cookie die de informatie over de weigering van de toestemming van de gebruiker/bezoeker opslaat, wordt in plaats daarvan gedurende 10 jaar in de browser bewaard vanaf de laatste browse-gebeurtenis.

2.3 Cookies van derden
Deze site maakt ook de verzending naar de terminal van de gebruiker mogelijkkoekjevan derden, waarmee TIM samenwerkt. TIM beperkt zich, als technische tussenpersoon, tot het verzenden van deze cookies, maar beheert hun werking niet (heeft dus geen controle over en toegang tot de verstrekte/verworven informatie) aangezien hun werking de verantwoordelijkheid is van derden. Voor deze cookies is het mogelijk om toegang te krijgen tot de informatie en de formulieren voor het verkrijgen van toestemming van de derde partijen door op de onderstaande links te klikken. De derde partijen zijn:

A)advertentie- en e-commerce-operators, die cookies beheren, meestal om de activiteiten of aankopen bij te houden die de gebruiker op deze site heeft gedaan (ook afkomstig van andere internetsites), om promotionele berichten over de potentiële interesses van de gebruiker op de site te personaliseren de sites van zijn filialen of om de juiste toekenning van commissies voor de commerciële transactie mogelijk te maken. Deze onderwerpen zijn:

B)onderwerpen wiens diensten TIM gebruikt om geaggregeerde informatie/statistieken te verzamelen over gebruikers die deze site bezoeken.In feite wordt de dienst gebruikt:

2.4 Beheer van cookiekeuzes

Ikoekjekan door de gebruiker worden beheerd via zijn browser.

A)Browser instellingen

De gebruiker/bezoeker kan zijn eigen voorkeuren met betrekking totkoekjevia de functies die aanwezig zijn in gangbare browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, Apple Safari), waarmee u cookies (alle of sommige) kunt verwijderen / verwijderen of de instellingen van de browser zelf kunt wijzigen om het verzenden van cookies te blokkeren of om het te beperken tot specifieke sites (versus andere). Het is mogelijk om erachter te komen hoe u de browserinstellingen kunt configureren (meestal toegankelijk via de "Tools" -balk) door naar de "Support" -webpagina's van de leveranciers van de bovengenoemde browsers te gaan (die ook kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een gemeenschappelijke zoekmachine) .

Het uitschakelen vankoekjesluit op zichzelf het gebruik van de diensten van de Website niet uit; als ze echter allemaal zijn verwijderd/geblokkeerdkoekje, inclusief technische, sommige operaties zouden niet kunnen worden uitgevoerd of zouden complexer en/of minder veilig zijn, zoals bijvoorbeeld voor de uitvoering van activiteiten binnen Gereserveerde Gebieden van de Site (dekoekjein feite stellen ze de gebruiker in staat om tijdens de sessie te worden geïdentificeerd en onderhouden).

B)

Beheer van toestemming voor TIM-profileringscookies

De gebruiker/bezoeker kan zijn keuzes met betrekking tot TIM-profileringscookies kenbaar maken met behulp van de knoppen die worden weergegeven in paragraaf 2.2 hierboven, om:

  • de reeds gegeven toestemming intrekken. In dit geval zal TIM de eerder geïnstalleerde cookie bijwerken, ook via technische leveranciers, zodat de gebruiker/bezoeker niet langer wordt onderworpen aan profilering door TIM tijdens het browsen op deze site.Deze optie verwijdert de cookies die al in de browser zijn opgeslagen niet: technisch cookies blijven actief, evenals profilerings- en/of analytische cookies van derden, waartoe de bezoeker/gebruiker toegang heeft via de links die eerder zijn vermeld in de informatie en formulieren voor het verkrijgen van toestemming van derden;
  • toestemming weigeren voor de TIM-profileringscookie (bijvoorbeeld de gebruiker/bezoeker klikt bij het eerste bezoek aan deze site rechtstreeks op de link van dit webprivacybeleid en weigert toestemming door op de hierboven vermelde knoppen te klikken).In dit geval installeert deze site geen TIM-profileringscookies in de browser en daarom wordt de gebruiker niet onderworpen aan profilering door TIM tijdens het browsen op deze site.

3. Gegevens vrijwillig verstrekt door gebruikers/bezoekers

Als gebruikers/bezoekers die verbinding maken met deze site hun persoonlijke gegevens verzenden om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of om verzoeken per e-mail te doen, houdt dit de overname in door Telecom Italia S.p.A. van het adres van de afzender en/of andere persoonsgegevens die uitsluitend zullen worden gebruikt om te reageren op het verzoek of voor het verlenen van de dienst.

De persoonlijke gegevens die door gebruikers/bezoekers worden verstrekt, worden alleen aan derden meegedeeld als de communicatie noodzakelijk is om te voldoen aan de verzoeken van de gebruikers/bezoekers zelf.

Verwerkingsmethoden

De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en telematicatools en/of handmatig (bijvoorbeeld op papier) gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld en in elk geval in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Optionele verstrekking van gegevens

Afgezien van wat is vermeld voor navigatiegegevens, staat het gebruikers/bezoekers vrij om hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan het alleen maar onmogelijk maken om te verkrijgen wat is gevraagd.

Eigenaar, functionaris voor gegevensbescherming en categorieën van personen die bevoegd zijn om gegevens te verwerken in Telecom Italia S.p.A.

De verwerkingsverantwoordelijke is Telecom Italia S.p.A. – met hoofdkantoor in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milaan. TIM heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor de Telecom Italia Group, gevestigd bij TIM en met wie contact kan worden opgenomen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo.clienticonsumer.tim@telecomitalia.it. De bijgewerkte lijst met contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming is te raadplegen op de website www.telecomitalia.com, linkprivacy.

De gegevens van gebruikers/bezoekers van deze Site worden verwerkt door de medewerkers van de Functies die de Site zelf beheren, van de Beveiligingsfunctie en andere technische/operationele Functies. Medewerkers zijn bevoegd om persoonsgegevens te verwerken en hebben hieromtrent adequate werkinstructies gekregen.

Rechten van de belanghebbende partijen

Gebruikers/bezoekers hebben het recht om op elk moment toegang te krijgen tot de gegevens die op hen betrekking hebben en om de andere rechten uit te oefenen waarin de artikelen 15 tot 22 van de AVG voorzien (bv. verzoeken om de oorsprong van de gegevens, rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens, beperking van de behandeling , annulering of vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, evenals zich verzetten tegen het gebruik ervan om legitieme redenen), door contact op te nemen met het gratis telefoonnummer 187 (voor klanten met een vaste lijn) en 119 (voor klanten met een mobiele lijn).

Telecom Italia SpA

Voor meer informatie over privacy (de informatie van TIM aan klanten over de bescherming van persoonsgegevens, de informatie en de vragenlijst over nieuwe telefoongidsen, enz.)Klik hier

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 20/09/2023

Views: 5863

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.