Check IBAN: ontdek of het klopt en traceer de eigenaar! (2023)

Door deze gids verder te lezen, krijgt u de gelegenheid en de mogelijkheid om kennis te maken en te ontdekkenalles over de IBAN-code en vooral wat er moet gebeuren om te controleren of deze correct is en hoe de eigenaar te traceren is.

Concreet zullen we in eerste instantie zienwat kan er met de IBAN-codeen ook,hoe het is samengestelddeze specifieke alfanumerieke code, die wordt gebruikt om snelle en veilige transacties tussen twee subjecten uit te voeren.

Daarna praten we in plaats daarvan overwat er moet gebeuren om de ABI-code, de CAB-code en de CIN-code te vinden, om dan te gaan kijkenhoe u iemands IBAN kunt krijgen.

Later zullen we echter observerenwie de rekeninghouder is van een bankoverschrijving,wat moet worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte voor de rekeninghouder van een bankoverschrijvingen wat er echter gebeurt als u een fout maakt bij het invoeren van de begunstigde ervan.

Later praten we eroverwat u moet doen om een ​​overboeking te annuleren, die al is uitgevoerd, en hoeveel tijd u heeft om dit specifieke type operatie uit te voeren.

Daarna zullen we ziendie toegang heeft tot het register van lopende rekeningen.

Tot slot behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wat moet er gebeuren om te kunnen controleren of een betaalrekening actief is of niet;
 • Hoe de bank te traceren vanaf een overboeking;
 • Wat gebeurt er als de IBAN fout is?

Hieronder vind je een korte video van het kanaal"LLpTV - De wet voor iedereen", waar uiterst duidelijk en nauwkeurig wordt uitgelegd wat er allemaal moet gebeuren wanneer het per vergissing is gedaan, zelfs nadat de nuttige termijn is verstreken die door de bank is vastgesteld voor de herroeping ervan.

Wat kan er met de IBAN-code?

De eerste stap die we in deze korte handleiding gaan zetten, is om er in eerste instantie over te gaan pratenwat kan er met de IBAN-code.

Concreet is het de afkorting van International Bank Account Number, d.w.z. een bepaald nummeralfanumerieke code, die wordt gebruikt om snelle en veilige transacties tussen twee partijen uit te voeren, zowel binnen het Italiaanse grondgebied als in elk ander deel van de wereld.

Hoe is de IBAN-code samengesteld?

Nadat we hebben besproken wat er met de IBAN-code kan worden gedaan, gaan we nu kijken hoe deze specifieke alfanumerieke code is samengesteld, die wordt gebruikt om snelle en veilige transacties tussen twee onderwerpen uit te voeren.

In het bijzonder,de IBAN-code bestaat uit 27 tekensalfanumeriek type, dat staat voor:

 • De code van deLand van herkomst;
 • I2 stuurkarakters;
 • IlCIN-code;
 • CodeABI;
 • CodeTAXI;
 • Het aantalBankrekening.

Hoe vindt u de ABI-, CAB- en CIN-code?

Laten we, nadat we hebben gesproken over hoe de IBAN-code is samengesteld, nu verder gaan om dit specifieke onderwerp te verdiepen, precies gaan zienwat er moet gebeuren om de ABI-code, de CAB-code en de CIN-code te vinden.

Dit is met name wat de volgende codes zijn en waar ze zijn, binnen de IBAN:

 • De CIN-code, acroniem voor Control Internal Number, is het vijfde teken binnen een IBAN-code;
 • de ABI-code,acroniem van Associazione Bancaria Italiana, het bevindt zich tussen het 6e en 10e teken, gemarkeerd binnen een IBAN-code;
 • De CAB-code,acroniem van Code of Banking Startup, het wordt gevonden tussen het 11e en 15e teken, gemarkeerd in een IBAN-code.

Hoe kom ik aan iemands IBAN?

Na besproken te hebben wat er moet gebeuren om de ABI-code, de CAB-code en de CIN-code te vinden, gaan we nu kijkenhoe u iemands IBAN kunt krijgen.

In het bijzonder om de IBAN-code te hebben van een andere persoon aan wie we mogelijk een betaling moeten doen,dat moet u aan de betrokkene vragenom het te verstrekken.

Wie is de houder van de bankoverschrijving?

Na te hebben gezien wat er moet gebeuren om iemands IBAN te hebben, gaan we nu kijken, echter,wie is de houder van een bankoverschrijving.

Concreet is dit onderwerpdegene die het voordeel zal hebben om te beschikken over het bedrag dat aan hem zal worden betaald, als betaling, door de afzender, d.w.z. degene die de overschrijving betaalt.

Wat moet de rekeninghouder bij een bankoverschrijving invullen?

Nadat we hebben gesproken over wie de rekeninghouder is van een bankoverschrijving, gaan we nu verder met het verdiepen van dit specifieke onderwerp, om precies te zien,wat moet worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte voor de begunstigde van een bankoverschrijving.

Met name in het veld met betrekking tot de houder, dat zich binnen een bankoverschrijving bevindt, hoeft u alleen maar te schrijvende voor- en achternaam van de begunstigde, zoals het is ingeschreven in de burgerlijke stand van de gemeente waartoe het behoort.

Het is dus niet nodig om de IBAN-code in te voeren, waarvoor een specifiek veld is voorzien, noch de andere gegevens, zoals het adres en de belastingcode van de begunstigde, die in sommige gevallen als optionele gegevens van opnemen in een overboeking.

Wat gebeurt er als de houder van de bankoverschrijving zich vergist?

Nadat we hebben besproken wat er moet worden ingevoerd in de ruimte die is voorzien voor de rekeninghouder van een bankoverschrijving, gaan we nu kijkenwat er echter gebeurt als u een fout maakt bij het invoeren van de begunstigde ervan.

In het bijzonder,de overdracht zal nog aankomenaan de houder, zelfs als het fout is.

Hoe kan ik een reeds uitgevoerde bankoverschrijving annuleren?

Nadat we hebben gesproken over wat er gebeurt als u een fout maakt bij het invoeren van de rekeninghouder van een bankoverschrijving, binnen de daarvoor bestemde ruimte, laten we nu eens kijken, echter,wat u moet doen om door te gaan met de annuleringvan hetzelfde, zelfs als dit al is gedaan.

Concreet kunt u een overboeking annuleren, snel, bij uw bank, of met een langere procedure zelfs na maanden of jaren.

Hoe lang heb je om een ​​overboeking te herroepen?

Nadat we hebben gesproken over wat er moet gebeuren om een ​​reeds uitgevoerde bankoverschrijving te kunnen annuleren, gaan we nu verder met het verdiepen van dit specifieke onderwerp, om precies te zien hoeveel tijd u moet kunnen dragen dit specifieke type operatie uit.

In het bijzonder,sommige banken geven hun klanten 2 uur de tijd om een ​​overboeking te annuleren,terwijl anderen hem zelfs tot de volgende dag de tijd geven om de onjuiste betaling ongedaan te maken.

Wie heeft toegang tot lopende rekeningen?

Nadat we hebben gesproken over hoeveel tijd u heeft om een ​​bankoverschrijving te kunnen herroepen, gaan we nu dieper in op dit specifieke onderwerp en gaan we precies kijkendie toegang heeft tot lopende rekeningen.

Concreet hebben de volgende personen toegang tot het rekening-courantregister:

 • Degenen die bevoegd zijn;
 • Degenen die gemachtigd zijn, via de president van de rechtbank;
 • Demedewerkers van de Belastingdienst.

Hoe controleren of een zichtrekening actief is?

Laten we, na te hebben gesproken over wie toegang heeft tot lopende rekeningen, nu eens kijken:wat u moet doen om te kunnen controleren of een betaalrekening actief is, tegen nee.

Concreet is de enige manier om te weten of een lopende rekening nog actief is, wat we ook in de vorige paragraaf hebben uitgelegd, om de eigenaar rechtstreeks te vragen, om een ​​specifieke machtiging te krijgen of om deze aan de rechtbank te vragen.

Hoe controleer ik wie de eigenaar is van een IBAN?

Na te hebben gesproken over wat er moet gebeuren om te kunnen controleren of een lopende rekening actief is of niet, laten we nu eens kijkenhoe u kunt controleren wie de eigenaar is van een bepaalde IBAN-code.

Met name met de invoering van de nieuwe wetten,het is niet meer voor iedereen mogelijk om te weten wie de echte eigenaar is van een bepaalde IBAN-code; daarom moet u, om u hiervan bewust te worden, het rechtstreeks aan de eigenaar gaan vragen.

Hoe de bank te traceren vanaf een overboeking?

Nadat we hebben besproken wat u moet doen om te kunnen controleren wie de eigenaar is van een bepaalde IBAN-code, gaan we nu kijken, echter,hoe de bank te traceren vanaf een overboeking.

Concreet, wanneer je een IBAN tot je beschikking hebt, dan heb je ook deABI-code, gevonden van het 6e tot het 10e teken, en decode CAB, wat echter van het 11e tot het 15e teken is.

Via deze twee codes, welkeidentificeer de kredietinstelling en het bijkantoorwaarop de rekeninghouder van de overschrijving zijn betaalrekening heeft geopend, kunt u eenvoudig zijn bank traceren.

Hoe controleer je of een IBAN correct is?

Voordat we dit korte artikel gaan afronden en nadat we hebben gesproken over wat u moet doen om de bank te kunnen traceren vanaf een overboeking, laten we nu eens kijken, echter,hoe u kunt controleren of een IBAN-code correct is.

Concreet is dit wat u moet doen om de juistheid van een IBAN te verifiëren:

 • Controleer of het aantal tekens gelijk is aan 27;
 • Controleer of desamenstellingzowel degene die we aan het begin van dit artikel hebben beschreven;
 • Gebruik online dienstenwaarmee u de waarheid en het bestaan ​​van een bepaalde IBAN-code kunt controleren.

Wat als de IBAN niet klopt?

En tot slot, om deze korte handleiding af te sluiten, laten we, na te hebben gesproken over wat er moet gebeuren om te kunnen controleren of een IBAN-code correct is, nu verder gaan om dit specifieke onderwerp te verdiepen, om precies te zien wat er gebeurt op het moment dat deze specifieke alfanumerieke code, die wordt gebruikt om snelle en veilige transacties tussen twee subjecten uit te voeren, verkeerd is.

In het bijzonder,als de IBAN-code niet klopt, dan klopt de overboeking niet en komt het geld dus niet bij de rekeninghouder terecht,maar ze zullen terugkomen, in de zak van de betaler.

FAQs

How can I check my bank IBAN number? ›

You may be able to find your IBAN number directly on your bank card. If not, check your bank statements or mobile app to see if it's listed there. Alternatively, you can contact your bank to access it.

What is IBAN 2 digit check number? ›

The IBAN check digit consists of two digits in positions 3 and 4 of the IBAN. It is calculated using the MOD97 algorithm and provides the primary integrity check for the IBAN standard. Supported for all 116 countries. If this check is not passed, we do not run any further tests as the IBAN is invalid for certain.

How do I check my IBAN and BIC? ›

You can find your BIC or SWIFT on your paper statement. You'll find your IBAN and BIC on the first page of your paper statement. They're in the top-right corner, just below your sort code and account number.

What is the IBAN number for wire transfers? ›

The IBAN (or International Bank Account Number) is a standard international numbering system developed to identify an overseas bank account. The IBAN code helps the sending bank identify the correct bank in which to deposit the recipient funds in cross-border money transfers and other international transactions.

What is IBAN number in USA? ›

IBAN stands for International Bank Account Number. It identifies an individual account, at a specific financial institution, in a particular country and is used to process financial transactions between institutions in different countries. Used correctly, the IBAN facilitates faster payment processing.

Is IBAN number the same as bank account number? ›

Is my IBAN the same as my account number? No, your IBAN is not the same as your account number or sort code, and it doesn't replace these either. Instead, your IBAN is an additional number that contains extra information to help foreign banks identify accounts when you send money overseas.

Do US banks use IBAN? ›

The IBAN is comprised of a maximum of 27 alphanumeric characters within Europe and a maximum of 34 outside of Europe (German IBAN: 22 characters). At present, the United States does not participate in IBAN.

How long is an IBAN number? ›

IBAN stands for International Bank Account Number and is made up of up to 34 letters and numbers that identify the country, check number, bank location, and account details.

How do I find my IBAN using SWIFT code? ›

An IBAN number begins with two-letter country code followed by a two-digit IBAN checksum. Next follows 4 digits from the SWIFT code. After this there can be up to 35 characters which are used to identify the individual bank account.

What is the difference between SWIFT code and IBAN? ›

The main difference between an IBAN and SWIFT BIC code lies in what they're used to identify. A SWIFT code refers to a bank, while an IBAN will identify a specific bank account. Basically, a SWIFT number tells you where to pay, and an IBAN tells you who to pay.

Can you transfer money with just IBAN? ›

Can I Transfer Money with an IBAN Number? Yes, you can transfer money to and from any account with an IBAN number. To receive money in an IBAN account, you must provide the sender with your own IBAN number. You can find this number in your online bank account, on a bank statement, or through your bank's support line.

How do I transfer money from USA to IBAN? ›

The process to send an IBAN payment begins by filling in the banking details, including the name and American bank account of the sender along with the name, address and the account number of the recipient. The sender then procures the IBAN number from the website of the recipient's bank.

Is IBAN a routing number? ›

IBANs act as routing numbers, directing payments to the exact account that you are trying to pay. The International Bank Account Number system is most common in Europe but can be found in other countries as well and is slowly gaining in popularity.

Do credit cards have IBAN numbers? ›

No. Credit Cards, Fixed deposits or Loan accounts will not have IBAN.

Which digits are the account number in IBAN? ›

Three (3) digits for the Bank's code. Four (4) digits for the Branch code. Sixteen (16) digits for the customer's account number*.

Can I transfer money without SWIFT code? ›

Do you need a SWIFT code for international money transfers? Yes, you will need a SWIFT code to make an international money transfer. This code helps ensure your money transfer arrives at the intended location.

Which countries do not use IBAN? ›

Non-IBAN Countries Electronic Banking Instructions
 • Examples of countries that do not use the IBAN: New Zealand, Philippines, Singapore, South Africa, Thailand, Vietnam, Cambodia, Bolivia.
 • Valid Supporting Documentation.
 • How to submit your application.
Feb 27, 2023

What countries use IBAN? ›

IBAN codes are used for accounts in the EU, as well as accounts in Hungary, Lichtenstein, Norway, and Switzerland. If you're based in the U.S. but sending payments to a European account, you'll need to know the IBAN code of your recipient.

Which country has the longest IBAN? ›

66 countries were using the IBAN format. Norway has the shortest IBAN at 15 characters. Malta has the longest IBAN at 31 characters.

Can I use a SWIFT code instead of an IBAN? ›

IBAN and SWIFT are the two common standards for sending international bank wires. Both can be used to identify a recipient's bank, so that other parties can send money to them, even across borders. IBAN is the leading standard within Europe and neighboring countries, although the SWIFT system extends worldwide.

What is the IBAN number of an international bank account? ›

IBAN stands for International Bank Account Number. It's your account number written in a standard global format. Your IBAN helps banks to identify accounts held anywhere in the world so they can process international payments automatically.

What is a bank SWIFT code in USA? ›

Each bank has a unique SWIFT code. It usually consists of 11 characters divided into four groups: first, four letters to identify the bank; second, two letters to identify the country; third, two letters to indicate the bank's location; and fourth (which is optional), three digits to specify the receiving branch.

How can I transfer money to us without IBAN? ›

If you are sending money to a non-IBAN country, you will have to solely use the SWIFT code. Since your SWIFT transfer may have to go through correspondent banks, this may mean additional fees for each bank the money has to pass through before reaching its recipient.

Do US banks have IBAN numbers? ›

The IBAN is comprised of a maximum of 27 alphanumeric characters within Europe and a maximum of 34 outside of Europe (German IBAN: 22 characters). At present, the United States does not participate in IBAN.

Is The IBAN the same as the routing number? ›

IBANs act as routing numbers, directing payments to the exact account that you are trying to pay. The International Bank Account Number system is most common in Europe but can be found in other countries as well and is slowly gaining in popularity.

Which country has IBAN number? ›

IBAN Mandatory for International and Domestic Payments
CountryCodeInternetional Wire
IrelandIEYes
IsraelILYes
ItalyITYes
JordanJOYes
75 more rows
Sep 13, 2022

Can I find SWIFT code from IBAN? ›

You will typically be able to find your SWIFT code on bank statements and on your online or app banking. Most often it will be in the same place as your IBAN number. Starling customers can see their SWIFT code alongside their IBAN in the app, by selecting Account Information and Account Details.

Can you identify a bank by its routing number? ›

If you wish to look up a bank by its routing number, you can search for it on the ABA's website. Additionally, you can also search for routing numbers through their website by inputting the bank's name and address. It's possible to receive checks without a bank name.

Is IBAN the same as ACH? ›

Information Required To Make An ACH Transfer

Bank routing number also known as ABA number, IBAN (International Bank Account) number, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) code, And the transfer amount.

What is bank IBAN format? ›

An IBAN number begins with two-letter country code followed by a two-digit IBAN checksum. Next follows 4 digits from the SWIFT code. After this there can be up to 35 characters which are used to identify the individual bank account.

Is it safe to give your IBAN number? ›

Is It Safe To Give Out Your IBAN Number? It's perfectly safe to give out your IBAN number, as IBAN numbers are designed to route transactions to between individual bank accounts. It's also safe to ask to ask another person or company for their IBAN number.

How is IBAN different from SWIFT? ›

The main difference between an IBAN and SWIFT BIC code lies in what they're used to identify. A SWIFT code refers to a bank, while an IBAN will identify a specific bank account. Basically, a SWIFT number tells you where to pay, and an IBAN tells you who to pay.

What is the SWIFT code for US bank? ›

For domestic wires, your routing number. For international wires, they need to use a Swift Code instead of the routing number. U.S. Bank's Swift Code is USBKUS44IMT.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 27/12/2023

Views: 5265

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.