Foto's van olieplatformoplichters: hoe weet u of de persoon die u online hebt ontmoet een oplichter is? (2023)

Het kan moeilijk zijn om te weten of u met een online oplichter of een echte persoon praat. Een van de meest voor de hand liggende tekenen dat iemand een oplichter is, is als ze een of ander snikverhaal opsommen of verzoeken om je telefoonnummer of geld sturen.

Bovendien, als ze je foto's sturen waarvan ze beweren dat ze van hen zijn maar geen bewijs kunnen overleggen, kan dit ook een teken zijn dat ze niet eerlijk tegen je zijn. Een goede manier om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een internetoplichter, is door goed op de waarschuwingssignalen te letten en op uw omgeving te letten wanneer u online gesprekken voert.

Heb je iemand ontmoet op eendating-app, of ze hebben contact met je opgenomen via sociale media, en voordat je het wist, bevond je je in een diep gesprek met hen? Dit is een veel voorkomende ervaring. Het is zelfs een van de meest voorkomende ervaringen op internet. Je vraagt ​​je misschien af ​​of zij het echt wel zijn op de foto's van het booreiland die ze je hebben gestuurd...

Welnu, in dit artikel zullen we uitsplitsen wat zwendel op boorplatforms is en hoe u foto's van zwendel op boorplatforms kunt herkennen. Dus laten we erin duiken.

Het probleem met foto's van booreilandingenieurs

Als het gaat om het online ontmoeten van mensen, is er een algemene vuistregel waarvan u op de hoogte moet zijn. Als je iemand ontmoet die beweert een booreilandingenieur te zijn, zou je ongelooflijk sceptisch moeten worden. Dit komt omdat het een van de meest voorkomende persona's is die romantische oplichters aannemen. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste geeft het ze een ingebouwd excuus voor alles. Ze zullen het gebruiken om uit te leggen waarom ze niet kunnen videochatten, waarom ze elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, en zo ongeveer al het andere dat opkomt. De tweede reden, het geeft ze een perfect excuus waarom ze jou nodig hebbenstuur ze geld(wat hun reden is om met u te praten). Om deze reden kan iedereen die beweert eenbooreiland werknemermoet met scepsis worden bekeken. Maar er zijn natuurlijk echte booreilandingenieurs in de wereld. Er zijn dus andere tekenen waar u op moet letten om zeker te weten of de persoon met wie u praat eigenlijk een oplichter is.

Foto's van olieplatformoplichters: hoe weet u of de persoon die u online hebt ontmoet een oplichter is? (1)

Foto's van mannelijke booreilandarbeiders

Romantische oplichters zijn berucht omdat ze afbeeldingen van mensen stelen om online op te lichten. Er zijn een paar mannelijke booreilandwerkers die oplichters vaak gebruiken bij hun oplichting.

Dit is een van de meest voorkomende mannetjeszwendel met boorplatformsFoto's Bestaande. Deze afbeelding wordt vaak gefotoshopt en naar mensen gestuurd om de persoon met wie ze praten te overtuigen dat ze zich daadwerkelijk op een booreiland in het midden van de oceaan bevinden. Deze foto wordt meestal gebruikt door oplichters op boorplatforms vlak voordat ze een verhaal verzinnen over een onderdeel dat breekt op het booreiland, waarna ze tienduizenden dollars vragen als betaling voor een kapot booreilandonderdeel. (Klik hier om het verhaal van het slachtoffer te lezen) Deze frauduleuze betalingen lopen vaak in de honderden of duizenden dollars.

Foto's van olieplatformoplichters: hoe weet u of de persoon die u online hebt ontmoet een oplichter is? (2)

Foto's van zwendelfoto's van booreilandingenieurs

Hierboven is dezelfde foto die we eerder zagen. Oplichters nemen die ene foto van de ingenieur van het booreiland en photoshoppen die op 1000 verschillende manieren. Hierboven zien we de foto met het gezicht van een man eroverheen geplakt. Hoewel het voor ons duidelijk is dat dit geen originele foto's zijn, hebben veel slachtoffers de originele foto nog nooit eerder gezien. En de meeste mensen hebben nog nooit gehoord van zwendel met een booreiland, dus gaan ze er eerder vanuit dat de persoon hen de waarheid vertelt.

Foto's van olieplatformoplichters: hoe weet u of de persoon die u online hebt ontmoet een oplichter is? (3)

Hoe een booreilandzwendelfoto te herkennen

De kwaliteit van de gephotoshopte afbeeldingen varieert. Sommige foto's zijn moeilijk uit elkaar te houden. In andere gevallen is het vrij duidelijk dat er iets "niet klopt" aan de foto's. Het is echter belangrijk om te weten dat het alleen duidelijk is voor mensen van buitenaf die naar binnen kijken. In veel gevallen is het slachtoffer van deze oplichting al diep verstrikt in een relatie met de oplichter en begint hij de tekenen te negeren dat de persoon die hij of zij waarmee we praten is een oplichter.

Veel oplichters op het gebied van romantiek hebben een heel arsenaal aan psychologische trucs om te gebruiken om je emoties voldoende op te wekken om je te verblinden voor de realiteit. In dit arsenaal zijn liefdesbombardementen, schuldgevoelens, gaslighting, beschuldigingen, verwijten en tijdelijke verwaarlozing. Zodra de oplichter van het booreiland je om zijn eerste "gunst" vraagt, heeft hij deze tactieken al grondig gebruikt om je geest te conditioneren.

Hoe weet u of de persoon met wie u praat een olieplatform-oplichter is?

Als het gaat om het spotten van Oil Rig Scams, is het belangrijk om een ​​meervaloplichter te kunnen herkennen. Meervaloplichters hebben de mogelijkheid om verhalen te creëren die tot uw verbeelding spreken en u ertoe brengen hun leugens te geloven. Hier zijn enkele van de meest voorkomende tekenen dat de persoon met wie je praat een meerval is.

1.) Het is moeilijk om ze aan het videochatten te krijgen: Als het gaat om oplichters van booreilanden, is het altijd moeilijk om ze tot een videogesprek te krijgen. Dit komt omdat als je met ze zou kunnen videochatten, je zou zien dat ze niet echt zijn wie ze beweren te zijn. Maar dit betekent niet dat ze nooit met je zullen videochatten. Oplichters van booreilanden hebben trucs om videogesprekken te vervalsen. Als een videogesprek korrelig en van lage kwaliteit is, is de kans groot dat het videogesprek is gewijzigd. (Klik hier als je niet zeker weet of je een videogesprek hebt gehad)

2.) Ze schilferen altijd: Een van de tactieken die oplichters gebruiken, is je beloven dat ze onderweg zijn om je te zien en nooit komen opdagen. In plaats daarvan verdwijnen ze en komen ze binnen een paar dagen terug en beweren dat er een noodgeval is gebeurd. Ze vertellen je dan dat je een groot bedrag moet betalen om de situatie op te lossen, en nadat je het geld hebt verzonden, zullen zeEchtonderweg zijn om je te zien. Praten met een romantische oplichter is een eindeloze cyclus van hetzelfde patroon. Belofte, spoed, betaling en dan nog een belofte gevolgd door een dure spoed. Dit is de basistactiek van een romantische oplichter.

3.) Voer een omgekeerde afbeeldingszoekopdracht uit: Aomgekeerd zoeken naar afbeeldingenis de meest effectieve manier om een ​​oplichter op een booreiland te herkennen. Omgekeerd zoeken naar afbeeldingen is een manier om erachter te komen of iemand al dan niet afbeeldingen steelt om een ​​valse online identiteit te creëren. Wat er ook gebeurt, we raden altijd aan om een ​​omgekeerde afbeelding te zoeken bij iemand die je nog nooit persoonlijk hebt ontmoet, zelfs als je in het verleden met hem of haar hebt gevideochat. Omgekeerd zoeken naar afbeeldingen is eenvoudig, het enige wat u hoeft te doen is een foto van de persoon uploaden naar de zoekbalk hieronder en op enter drukken om erachter te komen of ze echt zijn wie ze beweren te zijn. Gebruik de zoekbalk hieronder om vandaag nog uw eerste zoekopdracht uit te voeren.

Naam E-mail Telefoon Gebruikersnaam Adres Afbeelding

Blader en upload hier een afbeelding

Uploaden...

Uploaden...

Wij respecteren uw privacy.

Waarom foto's van mannelijke oplichters zo belangrijk zijn voor het identificeren van oplichting via booreilanden

Foto's van mannelijke oplichters kunnen belangrijk zijn bij het identificeren van zwendel met boorplatforms, omdat oplichters vaak valse mannelijke profielen gebruiken wanneer ze zich richten op potentiële slachtoffers. Bij zwendel met boorplatforms is meestal een vermeende mannelijke booreilandwerker betrokken die beweert in een moeilijke financiële situatie te verkeren en geld nodig heeft. De oplichter kan foto's sturen van een man in werkkleding of uniform om de indruk te wekken dat hij een legitieme booreilandwerker is. Deze foto's worden echter vaak gestolen van sociale media of andere bronnen en zijn niet echt van de persoon die de oplichter beweert te zijn. Door foto's van mannelijke oplichters te kunnen identificeren, kunnen potentiële slachtoffers deze zwendel herkennen en voorkomen dat ze erin trappen.

Voor meer informatie over deze zwendel,Klik hier.

Gerelateerde berichten:

  1. 7 Voorbeelden van vaak gebruikte foto's van online datingoplichters
  2. Dating App Scams: hoe weet u of de persoon met wie u praat een romantische oplichter is
  3. Foto's van Nigeriaanse oplichters: algemene afbeeldingen die ze gebruiken
  4. Romantische oplichters stelen $ 1,4 miljoen met behulp van gestolen foto's van influencers

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 28/10/2023

Views: 5765

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.