(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (2023)

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (1)

HUANCAYO DOCHTERONDERNEMING

TOELATINGSEXAMEN

VAN

www.uap.edu.pe

Administratie en Bedrijfskunde

Internationale Technologie

Medische Civiele Techniek

Menselijke psychologie

Toerisme, Horeca en Gastronomie Stomatologie

Accounting en financiële wetenschappen

Rechts

$

Milieutechniek

Calmell del Solar N° 430 San Carlos - Huancayo - Tel: 218448

3030MARZO

Verblijfplaats Nr. 5 Pilcomayo (Av. Coronel Parra) Tel.: 261323CENTRALE LOCATIE:

UNIVERSITEITS CAMPUS:

welk diploma heb je

?

verstand

studie

RAPPORTEN EN INSCHRIJVING

2013-IAToelating

RAPPORTEN: Algemeen toelatingsbureau - Carretera Central Km 5 - Ciudad Universitaria 481069 www.admisionuncp.edu.pe

ŸGroep (G-M): 12 tot 19 februariŸGroep (N-R): 20 tot 27 februariŸGroep (S-Z): 28 tot 7 februari

MarchŸLaggards: 8 tot 15 maart

INSCHRIJVINGWij zijn van het Centrum,

wij komen uit Peru

Jaar: I / Editie: 80 Regisseur (e): Percy Salomé Medina Vrijdag 1 maart 2013

Ongeveer 500 families gaan verder zonder Marokko te verlaten. Als het congresverzoek om toegang tot nationale bodem van 106 Amerikaanse en Franse soldaten wordt goedgekeurd, zal vanaf 8 maart een contingent naar Junín komen om de strijdkrachten te trainen

ze zullen alleen de snelweg Pilcomayo - chupaca repareren

Ze behandelen ernstige ziekten van 400 duizend arme mensen

in de wacht in de sis

Verzoekt de invoer van "gringo"-soldaten

2

Slachtoffers van 'dood taxichauffeurs' eigenen land toe

ZE WILLEN RECHTVAARDIGHEID

7 36

5

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (2)

Katherina Zenteno================

via het project van wet nr. 1939 geleden

Drie dagen geleden hebben de president van de republiek, Ollanta Humala Tasso, en de voorzitter van de ministerraad, Juan Jiménez Mayor, het congres van de republiek verzocht de toegang van buitenlands militair personeel tot Peruaans grondgebied ter overweging voor te leggen met als doel training geven in onze strijdkrachten

Madas, honderdzes militairen

Als er vanaf 8 maart Amerikanen en Fransen in Peru aankomen, blijft het personeel tussen de 8 en 200 dagen, volgens het schema dat bij de rekening is gevoegd.

Lima, Callao, Junín, Loreto en Pasco zijn de plaatsen waar de

buitenlandse troepen die tactische trainingstaken uitvoeren voor de Special Operations Forces (FOES) en de Peruaanse strijdkrachten. De FOES-training duurt 200 dagen.

In de preambule van de norm is gespecificeerd dat jaarlijks volgens een chronologisch

Programma van operationele activiteiten, buitenlands personeel betreedt Peruaans grondgebied. De redenen geven ook aan dat als de toestemming van het congres wordt gegeven, dit niet neerkomt op de installatie van militaire bases op nationaal grondgebied.

Regionale president verwerpt buitenlandse militaire interventie

De staking is echt en komt eraan

ZAL EEN UITSPRAAK NAAR HET PCM STUREN

ZE ZEGGEN DE REDEN AAN DE KOLA REAL UNION

Krijgsmacht. In Junín zullen ook drie militaire teams tussenbeide komen. Een van hen, het Field Training Team genaamd, heeft als doel om gedurende 364 dagen speciale en strijdkrachten te trainen; het andere team Informatieondersteuning blijft ook 364 dagen en een derde team, het team Burgerzaken, komt 180 dagen tussenbeide.

hun salaris, waarvan de laagste salarisschaal 850 nuevos soles bedraagt. Met de dagelijkse maatregel wordt de verzending van 18 ton alcoholvrije drankproducten naar de Central Jungle, Lima en de centrale macroregio opgeschort. "Er waren acties tegen de vakbond, veranderingen van baan en ze hebben ons lastiggevallen", zei Cesar Martínez Obispo, secretaris van de organisatie van de vakbond.

"Ze bedreigen onze soevereiniteit", waren de woorden die de regionale president van Junín gebruikte om de toegang van buitenlandse militaire detachementen tot Peruaans grondgebied af te wijzen.

Hij zei dat hij tussen maandag en dinsdag van volgende week een officiële verklaring zal sturen naar het voorzitterschap van de ministerraad om te waarschuwen voor zijn onenigheid.

Hij verwees naar de interventie die in Junín zal worden gegeven door drie detachementen met als doel de tactische training van de Peruaanse luchtmacht, het Peruaanse leger en het gezamenlijke commando van de

Terwijl het plan van het bedrijf Ajerper, in de handel bekend als Kola Real, is om zijn activiteiten over de hele wereld uit te breiden, eisen 472 werknemers van dit bedrijf (sinds 4 februari) salarisverbeteringen; ze doen het via een

staking die op 6 februari onwettig werd verklaard, 22 dagen later, met volharding van de vakbond, werd de maatregel van strijd passend verklaard door het Ministerie van Arbeid en Werkgelegenheidsbevordering.

echt en onvermijdelijk, koos de Kola Real ervoor om de stakers te vervangen door personeel op contractbasis, en deed dat in de Huancayo-fabriek, waar de Regionale Directie voor Promotie het feit bevestigde. De vakbondsleden eisen een verhoging van de

Militairen komen binnen met oorlogsmaterieel.

de laatste

St. Rose Publishing House S.R.L. // Regisseur(s): Percy Salome Medina // Editor: Paul Mauro Cardenas Ramos // Chief Information Officer: Óscar Rodríguez Martínez // Fotoredacteur: Clodoaldo Rojas // Diagrammen: William Tomás // Medewerkers: Angel Pasquel, Kevin Arius De Los Ríos // Huancayo-kantoor: Av. 13 november 786 - El Tambo - Huancayo / Telf. Vast. 245044.

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013-heden2

Ollanta vraagt ​​toestemming voor de binnenkomst van buitenlandse soldaten

HET CONGRES VAN DE REPUBLIEK MOET HET VERZOEK GOEDKEUREN

Honderdzes soldaten zouden op Peruaans grondgebied aankomen

Ollanta pleit voor de aanwezigheid van buitenlandse soldaten.

Víctor Corcoba Herrero, schrijver

Standpunt

Benedictus XVI gaat met ons verder, hij doet dat in de voetsporen van Christus, met de vaste overtuiging dat

een hernieuwde procedure in het leven van de Kerk. Hij zegt dat hij zal worden verborgen, maar zonder het kruis te verlaten. Natuurlijk neemt deze intimiteit met het kruis alleen maar toe met een leven van meditatie. Met andere woorden, het zal in de wereld zijn, maar verstoken van de wereld. Mijns inziens gaat hij vanuit de behoefte aan deze innerlijke ontmoeting, zeker gemotiveerd door de evangelische gisting, op weg naar een hernieuwde missie. Soms denk ik dat we voorbij de zichtbare fysieke rituelen moeten stappen. Rituele naleving is niet genoeg, maar een liefdevollere en meer authentieke betrokkenheid bij het leven is vereist. Dat is wat het kruis overbrengt en uitdrukt, al deze betekenissen, en uiteindelijk de definitieve triomf van Gods liefde over al het kwaad van de wereld.

We hebben ons laten meeslepen door zoveel materiële krachten, dat er een spirituele kracht is, waar we soms geen aandacht aan besteden, en die verdient gehoord te worden. Ieder met zichzelf. Vandaag heeft de wereld meer dan ooit het kruis nodig, niet alleen als een symbool van toewijding, maar als een diepere betekenis. Hij spreekt over liefde, over hulp, over geweldloosheid, hij spreekt over God die de nederigen verheft, de zwakken kracht geeft en de gevangenen doordrenkt met hoop. Dit is het kruis dat Benedictus XVI aanbiedt aan onze wanhopige wereld, hongerig naar een spirituele reis. Soms lopen we te veel in onszelf op, met geen ander verlangen dan het toppunt van aardse macht te bereiken, zonder ons zorgen te maken over het bouwen aan een eerlijkere en meer broederlijke wereld. Hier is nog een getuigenis om hem te volgen: "Ik verlaat het kruis niet." We moeten terugkeren, met onze ogen van de ziel, naar de schepper; een levende boodschap laten zien die onze acties illustreert; geef licht aan zoveel gezaaide duisternis.

In die zin is de bijdrage van Benedictus XVI, een man van denken en vrede, de afgelopen tijd van fundamenteel belang geweest voor die wereld waarin hij zich nu wil verstoppen. Een van degenen die hem het beste hebben geportretteerd in zijn toewijding aan harmonie, is ongetwijfeld de president van Israël, Shimon Peres, die over hem zei dat "hij de oprechtheid heeft van een ware gelovige, de wijsheid van iemand die de veranderingen in de geschiedenis begrijpt". en het besef dat we, ondanks de verschillen, geen vreemden of vijanden mogen worden”. Met zo weinig woorden kan natuurlijk niet meer gezegd worden. Er zullen velen van ons zijn, ook degenen buiten de kerk, die hem met bewondering en waardering zullen herinneren voor alles wat hij heeft gedaan voor het welzijn van de mensheid en van ieder van ons. Uw thought leadership zal met het verstrijken van de tijd steeds duidelijker worden gezien.

verlaat het kruis niet

97 DE CIJFER

Het Franse leger zal acht dagen lang een routinematige tussenstop maken in Callao.

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (3)

Luisa Román Y.===============

Via de overeenkomst getekend tussen de

regionale regering van Junín en het Immateriële Solidariteitsgezondheidsfonds (FISSAL) van de specificaties voor uitgebreide ziektekostenverzekering (SIS), zal het voor meer dan 400.000 mensen met beperkte economische middelen mogelijk zijn om behandeling te krijgen voor complexe ziekten en hoge kosten zoals kanker en zelfs beenmergtransplantatie.

Dit maakte Héctor Garavito Farro, hoofdvertegenwoordiger van Fis-sal, bekend na ondertekening van de belangrijke overeenkomst. Deze overeenkomst is

overdracht van middelen van de GRJ voor de financiering van uitkeringen in verband met de zorg voor dure ziekten die zijn opgenomen in ministeriële resolutie nr. 325-2012 van het ministerie van Volksgezondheid, terwijl de overdracht van middelen voor de

financiering van vroege opsporing, diagnose en andere aspecten zal door de uitvoerende eenheid worden vervuld.

Volgens de regionale president, Vladimir Cerrón Rojas, zal de overeenkomst, die voor twee jaar geldt, de mensen beschermen die het het hardst nodig hebben.

M

Het gezondheidsfonds zal 400.000 arme mensen helpen. Middelen zullen complexe en dure ziekten dekken

Blijkbaar blijft het slechte weer straffen, vooral de nederige boeren in het zuidelijke deel van Huancayo. Dit keer waren er zes huizen in de wijk Progreso Corazón, district Pucará, die werden getroffen door het overstromen van water uit een irrigatiekanaal. water van het kanaal snel en ongecontroleerd overschreden, waardoor uiteindelijk de huizen onder water kwamen te staan

50 cm hoog, wat de dood van hun kleinere dieren veroorzaakte, verlies van voedsel, brandhout en hun bezittingen.De families die te lijden hadden onder deze aanval van de natuur waren Gerardo Delzo Espinoza en María Soto Ordoñez, evenals Margarita Rojas Ponce. Sommige klaslokalen van I.E 30020 liepen ook onder water.Aan de andere kant geniet de burgemeester Santiago Navarro Rodríguez, die de burgerbescherming van zijn district voorzit, blijkbaar zonder het te weten, van de zomerse hitte in de hoofdstad van de Republiek.

Overstromingen blijven alarmeren in het zuidelijke deel van Huancayo

NU GAAT HET NAAR HET DISTRICT PUCARÁ

HUIZEN bleven onontkoombaar.

autoriteiten ondertekende overeenkomst.

OVEREENKOMST ONDERTEKEND TUSSEN GRJ EN FISSAL

Geestelijke gezondheidsproblemen blijven kinderen en adolescenten treffen, aangezien volgens wat de psycholoog Luis Huamán zei; van elke 10 leerlingen zouden er 3 last hebben van pesten en meer dan 50% van de toevoegingen.De specialist erkende dat dit probleem in veel

gevallen van de afwezigheid van de vaderfiguur, die interpersoonlijke relaties beïnvloedt. De alternatieven om deze problemen op te lossen zijn het onderhouden van een goede communicatie met de kinderen, het voorkomen van verslavingen aan internet en videogames, die leiden tot het isolement van minderjarigen.

Een paar dagen voor het begin van het schooljaar werd vernomen dat er slechts zes voertuigen zijn geautoriseerd om studentenvervoersdiensten te bieden in de stad Huancayo, daarom zouden de andere voertuigen die deze dienst aanbieden levens van zijn passagiers blootstellen. Gezien deze, de Transit en Transport Management van de Provincie Gemeente

Huancayo, meldde dat om dit soort diensten aan te bieden, de eenheden verplicht moeten voldoen aan: veiligheidsgordels op alle stoelen; die geen schoolkinderen vervoeren in de bagageruimte, een bord hebben met onder andere de vermelding "schoolmobiliteitsdienst", die, als ze niet worden nageleefd, worden beboet.

Bij een operatie die gisteren werd uitgevoerd door het Consumentenbeschermingsgebied van de gemeente Huancayo in de bedrijven rond de Modelo-markt, werden 30 handelaren in kruidenierswaren, knolgewassen en vlees verrast, die tussen de 20 gram en twee kilo aan het stelen waren. de interventie op Av. Ferrocarril, Piura snippers en Caja-marca; verschillende huisvrouwen die gemaakt

hun aankopen van suiker, rijst, wortelen en pompoen toonden hun ongemak toen ze op de officiële weegschaal controleerden dat ze waren opgelicht. manipulatie van hun werkgereedschap, waardoor het consumerende publiek werd beledigd, wordt bestraft met de betaling van 20% van de UIT .

VOLGENS DIRESA

SLECHTS 6 ZIJN GEAUTORISEERD

SCHADE ECONOMIE

Opgetuigde weegschaal stal het gewicht

Schoolmobiliteit overtreedt regels

3 op de 10 leerlingen hebben te maken gehad met pesten

NIEUWS Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 3

De soorten kanker die behandeld zullen worden zijn: Baarmoederhalskanker, borst-, maag-, long-,

Kanker

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (4)

Carlos Bolan[emailprotected]

met deelname van vertegenwoordigers

van meer dan een dozijn taxibedrijven hekelde Walter Contreras Lazo, voorzitter van het ASO-TRAN (Association of Transporters)-Peru Center, dat de MPH (provinciale gemeente Huan-cayo), via de Traffic Management and Transportes (GTT) verdacht verleende toestemming om te opereren aan het bedrijf Corporación 'Borja Hermanos' SAC, waarvan de eenheden opereren onder de naam Super Safe Taxi.

De vergunningaanvraag werd ingediend op 27 december vorig jaar en de goedkeuringsresolutie werd uitgegeven op 18 januari, met 15 werkdagen tussen het ene document en het andere "recordtijd voor een proces dat jaren duurt voor anderen", zei hij verontwaardigd

Treras Lazo, deze leider

vroeg zich af of het citaat

De firma Rosa Munguía Soldevi-lla, voormalig manager van Trán-

site en Transport, "dezelfde die sprak over het aanpakken van corruptie in die sector", zei hij. Evenzo heeft de huidige ambtenaar van dat gebied, Efraín Remuzgo, aan de klagers geantwoord dat "zij de procedure voor het afleveren van de vergunning zullen herzien", zonder te zeggen hoe lang deze actie zal duren; waarvoor zij beroep tot nietigheid hebben ingesteld. Als er geen reactie komt, zei de leider, "zullen we een gerechtelijk proces starten."

C

KLACHTENVERENIGING VAN TAXIBEDRIJVEN

Immorele vriendjespolitiek van de gemeente jegens het bedrijf

Informaliteit in het verkeer van taxi's wordt door dezelfde gemeente bevorderd.

Vertegenwoordigers van het bedrijf hekelden onregelmatigheden.

Ze eisen de nietigverklaring van de resolutie van de schande

De vertegenwoordigers van de verschillende taxibedrijven, onder leiding van hun voorzitter, Walter Contreras Lazo, uitten hun twijfels over de correcte voorbereiding van het Routes Regulatory Plan. Volgens Contre-ras Lazo "zijn ze gekomen om ons te vragen hoe we ons werk uitvoeren", en andere vragen ontbreken in

gevoel voor de uitwerking van zo'n belangrijk document

Het genoemde plan, "verdient een serieuzer en openbaar werk, zodat we later niet voor verrassingen komen te staan", bevestigde de manager. Aan de andere kant zet ik vraagtekens bij de werking van de Andrés Avelino Cáceres-brug op een enkel spoor (van zuid naar noord), die deze infrastructuur "in een witte olifant" heeft veranderd, zei hij.

routeregelgevingsplan is gebouwd zonder technische criteria

VERZEKER LOKALE VERVOERDERS

De transportruzie duurt voort.

Nadat hij zijn werk als paus Benedictus XVI had beëindigd, zei de aartsbisschop van Huanca-yo, monseigneur Pedro Barreto Jimeno, dat de nieuwe paus "vitaliteit en ervaring moet hebben" om de interne en externe corruptie van de katholieke kerk het hoofd te bieden. namens de uitgaande

paus, evenals de projectie van video's van het leven van Joseph Ratzinger, zoals Benedictus XVI wordt genoemd. Barreto Jimeno zei dat de slechte gezondheidstoestand van de Heilige Vader "hem ervan weerhield de hervormingen door te voeren die de kerk vereist", en riep parochianen op om te bidden voor deze moeilijke tijden.

DRINGEND MONSIGNOR BARRETO

nieuwe paus moet corruptie bestrijden

Vandaag vanaf 8 uur 's ochtends zullen specialisten en technici van de 12 Ugels van de DREJ (Regionale Directie Onderwijs) opgeleid worden door specialisten van het MINEDU (Ministerie van Onderwijs), "voor een correcte en uniforme toepassing van de Uitgebreide Maandelijkse Bezoldiging (RIM)", vanwege het feit dat er bij de toepassing ervan, door middel van wet 29944, enkele ongemakken zijn ontstaan. Het evenement vindt plaats in de faciliteiten van de I.E. Regionale Polytechnische Universiteit van

Center, overwegende dat de bovengenoemde Lerarenhervormingswet, letterlijk a), van de Tiende Overgangs- en Laatste Aanvullende Bepaling, de onmiddellijke implementatie, vanaf de ingangsdatum van de Wet, van de nieuwe RIM vastlegt. De hoofden personeel, hoofden bezoldigingen en hoofden nexus moeten aanwezig zijn; terwijl de uitvoerders, de IT-managers en de verantwoordelijken voor de human resources-module.

SPECIALISTEN OPLEIDEN

voor een correcte toepassing van de lerarenbeloning

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013local4

12 heeft verklaard het bedrijf Super Safe Taxi te exploiteren; klagende bedrijven beweren echter dat hun vloot is toegenomen als gevolg van de passiviteit van het verkeers- en vervoersbeheer van de provinciale gemeente Huancayo.

voertuigen

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (5)

special Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 5

Sergio Giron Foto's: Clodoaldo Rojas

de voeten van deze kolossale stier, zitten

(Video) Edit PDF files on any device | PDF editor (100% Safe and Free)

ta Morococha, een stad waar de inwoners gebrek, gebrek aan bescherming en verlatenheid op alarmerende niveaus ervaren. Hier bestaan ​​de rijkdom van de natuur en de menselijke armoede tegenstrijdig naast elkaar.

Niet-naleving Inwoners van Morococha zullen onherstelbaar worden getroffen wanneer de exploitatie van mineralen begint, daarom omvat het bovengenoemde Toromocho-project de hervestiging van heel Morococha naar een nieuwe stad.

Hoog op meer dan 4.500 meter boven zeeniveau staat de Levittown van de Andes, lange rijen identieke, naast elkaar staande huizen van 50 m2.

Het bedrijf Chi-nalco heeft deze stad gebouwd om de meer dan 5.000 mensen die in Morococha wonen te verhuizen, maar tot nu toe is deze hervestiging niet effectief geweest, een groot aantal inwoners beweert dat het mijnbedrijf misbruik heeft gemaakt en niet voldoet aan wat hij beloofde .

"Ze beloofden ons werk voor ons en voor onze kinderen, we werkten totdat ze ons vertelden-

Ze vertelden ons om naar de nieuwe stad te gaan, we accepteerden het niet, daarom hebben ze ons ontslagen, ze willen het welzijn van de mensen niet, ze willen ons alleen maar verdrijven, ze geven degenen die in Car-huacoto werken, ze keuren ze af, ze zeggen nee, ze zijn opgeleid”, zegt Estela Carhua, een inwoner van Morocha.

Daarnaast bevestigt de gemeentelijke manager van Morococha, Vilma Pariona, dat deze gronden niet voldoen aan de vereisten voor hervestiging en een bedreiging vormen voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking, daarbij verwijzend naar een technisch document dat is uitgegeven door het ministerie van Volkshuisvesting.

Deze week kwamen drie families die terugkeerden uit Carhuacoto aan het licht, ze verklaarden dat het mijnbouwbedrijf zijn werkbeloften niet nakwam, en ze bevestigden dat hun huizen waren verslechterd door vochtigheid, ze vertoonden ook de aanwezigheid van schimmels in hun voedsel en nog een reeks van veranderingen in de omgeving. Daarnaast had EL SOL DEL CENTRO toegang tot de verklaring van een moeder, die angstig bekende dat Chinalco zijn belofte nakwam, maar niet toegaf dat haar huis beschadigd was en in slechte staat verkeerde door de aanwezige vochtigheid.

Onzeker onderwijsIn de nieuwe stad zijn al scholen en hogescholen gebouwd, die niet de exploitatievergunning van de gemeente Moro-cocha hebben, terwijl in Morococha de instellingen zijn geplunderd door de politie, maar door het verzet van de ouders, het educatief materiaal van Morococha werd uitgezet. "Vanwege deze acties van Chinalco heeft de gemeente Morococha een gerechtelijk proces gestart tegen het mijnbouwbedrijf", bekende de pr-functionaris van de gemeente. Ze bevestigde dat ze op 4 april hoe dan ook lessen op het plein zullen geven.

Chinalco reageert Vertegenwoordigers van het Toromocho-project stellen dat het project jaarlijks een miljoen ton koperconcentraat, 10.000 ton molybdeenoxide en 4 miljoen ounces zilver zal produceren. Het zal 5.000 banen opleveren en tijdens de productiefase zullen er gedurende 32 jaar 2.500 directe banen en 7.500 indirecte banen worden gecreëerd.

Met als doel de export van mineralen te verbeteren en de bescherming van het milieu en de bevolking van Callao te waarborgen, zal Minera Chinalco een scheepvaartterminal bouwen in de mue-

noordstraat van Callao en de implementatie van een nieuw mineraaloverdrachtsproces, dat door een hermetische buisvormige gordel zal gaan vanuit de faciliteiten van Ferrovías Central Andina S.A. totdat je de haven bereikt. Milieuverantwoordelijkheid, onder een reeks zorgbehandelingen die het in zijn MER opneemt.

A

De Quechua-term 'mocho' vertaalt zich als gebrek, zwakte, kwetsbaarheid. Het woord 'stier' in onze taal staat voor kracht, kracht en dominantie. Als we deze woorden groeperen, hebben we Toromocho, de berg in het Morococha-district waar een van de grootste projecten ter wereld zal worden ontwikkeld met een investering van US $ 2.052,88 miljoen. De problemen houden echter niet op. De bevolking is verdeeld.

een aanzienlijk aantal bewoners weigert te verhuizen wegens gebrek aan consensus

morococha is verdeeld tussen puin en rotzooi

RAPPORT

Bijna 50 MoroCoCha-kinderen willen weer naar school, hun klaslokalen werden ontmanteld.

Contrast tussen Morococha en de nieuwe stad Carhuacoto, beide steden hebben tekorten.

Gedurende 32 jaar bedroegen de "toromocho" -reserves meer dan 1.500 miljoen ton erts, met een gemiddeld gehalte van ongeveer 0,5% koper, 0,02% molybdeen en 6,9 gram zilver per ton. Inwoners van Morococha die grote gezinnen hebben, bevestigen dat deze huizen te klein zijn.

SLEUTELS

Burgemeester voor marcial salomé, burgemeester van moro-cocha steunt de bevolking zodat het mijnbouwbedrijf de raamovereenkomst tekent waar hun eisen staan.

Drie mijnbouwbedrijven in Morococha Er zijn drie mijnbouwbedrijven, La Volcan, Argentum en Dubai, die hun afval achterlaten en het water van de stad verontreinigen, waardoor het milieu en de levenskwaliteit van de Morococha-bevolking achteruitgaan.

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (6)

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013special6

GELEGENHEID Verkoop finacia - twee percelen met voorzieningen. Oproep: Cel.: 964252025 Reden: SingleAv. Ricardo Palma #9

Oscar Rodríguez M. Foto's: Clodoaldo Rojas S.

We zijn dood in het leven; ons lijden

De leugen gaat eeuwig door, levenslange gevangenisstraf voor moordenaars heeft geen zin voor ons, het herstelt de morele en materiële schade die ze ons hebben toegebracht niet. Waarom dragen we dit zware kruis?"

Ontroerende getuigenis van Emiliano Pai-tampoma, vader van een van de slachtoffers, die bevestigt dat hij honger heeft naar gerechtigheid die onbereikbaar is.

Vergezeld door de advocaat Walter Basti-das vond de moedige en gekwelde vader, na jaren van opoffering en zoektochten, een stuk land in het Hualaoyo-bijgebouw, met een oppervlakte van bijna vijfduizend vierkante meter, geregistreerd in naam van de bloeddorstige leider van de bende "los malditos matataxistas", Ricardo Hospino Sanabria.

De ontdekking van het eigendom, dat momenteel wordt overgedragen aan derden, is een lichtpuntje van hoop voor de lankmoedige familieleden, die geloven dat het tijd is om af te rekenen met de moordenaars die hun leven hebben verwoest. Ze zeiden dat ze handelden met respect voor de wetten en niet zoals de meedogenloze moordenaars handelden, ze gingen naar de onmiddellijke

gerechtelijke autoriteiten die om het embargo van het land verzoeken.

Verdacht werd dat 20% van het land onder embargo, geregistreerd in openbare registers op naam van de moordenaar, Ricardo Hospino, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, werd uitbesteed. Gisterochtend ik

De familieleden van Domingo Palante Tinoco, Fredy Salvador Reyes, Filemón Paitampoma De la O, Marcelino Llacuarimay Allca, Edison Pacheco Cárdenas en Rubén Ta-ype Gamboa werden herenigd op het land in kwestie.

Overmand door de pijn van het verlies van hun dierbaren, de

Weduwen, wezen en de gekwelde ouders van de vermoorde taxichauffeurs zeiden: "God neemt tijd maar vergeet niet, dit land zal de nachtmerrie waarin we leven enigszins verlichten" Met onmacht en pijn specificeerden ze "Die moordenaars hebben ons invaliden achtergelaten, ze hebben ons leven Wat we leven wensen we zelfs de vijand niet toe”

"Verdomde taxichauffeurs" Op 9 september 2005 werd op een plaats in Hualaoyo - El Tambo het lijk van de taxichauffeur, Domin-go Palante, gemarteld en verstikt gevonden en zijn inerte lichaam verpakt in een zak, begon de gewelddadige spiraal , herhaalde de geschiedenis zich met nog eens vijf hulpeloze chauffeurs.

Na een onderzoek ontdekken ze Ricar-

do Hospino, die zich voordeed als taxichauffeur, als de auteur van de selectieve moord, dit onderwerp met zijn vrouw Nancy Lazo Cajas, stapte in de moderne eenheden in het centrum en vroeg om een ​​lift naar Saños Grande, ze staken de poort van de huis van horror en lieten hun bloeddorstige instincten de vrije loop.

Gewapend met messen, touwen en scherpe wapens vermoordden ze de zes chauffeurs, om ze van hun eenheden te beroven, waarna ze in rivieren en verre oorden werden gegooid. Tot op heden hebben ze de stoffelijke resten van Marcelo Llacuarimay, die de weduwe en zeven wezen als wees achterliet, niet kunnen lokaliseren. Samen met de leiders vielen hun 13 handlangers, die alleen als reducenten werden beschouwd, sommigen hebben goedaardige straffen gekregen en anderen werden vrijgesproken.

Levenslange gevangenisstraf Na een proces van twee jaar werden de echtgenoten Hospino en Lazo veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. moordenaars omdat ze geen geld hadden.

Acht jaar later werd de leugen van de moordenaars vernietigd, de ontdekking van het rustieke land wordt de hoop om de pijn en het lijden van de families te compenseren, die in de komende dagen het land in bezit zullen nemen. Het enige dat nu nog rest is dat de andere betrokkenen zich houden aan het betalen van de in het vonnis vastgestelde civiele schadevergoeding.

E

Er zijn acht jaar verstreken sinds de meedogenloze misdaden die zijn vastgelegd in het 'House of Terror' en ondanks de tijd die is verstreken, betalen de daders van de moorden niet de civiele herstelbetalingen die in het vonnis zijn vastgelegd. De families van de zes vermoorde taxichauffeurs vinden dat het tijd is om af te rekenen.

MENSEN VAN 'MATATAXI BESTUURDERS' MISDADEN ZOEKEN BURGERLIJKE REPARATIE.

Ze namen land van een halve hectare in beslag van de bloeddorstige leider Ricardo Hospino

Kroniek

"ZE HEBBEN ONS IN HET LEVEN GEDOOD", bevestigen de lankmoedige familieleden. ZE ZULLEN BEZIT NEMEN VOORZIEN VAN DE RECHTSSTAAT

LATE REPARATIE maar bereikt lankmoedige familieleden.

BLOEDIGE moorden die niet herhaald mogen worden.

HIDDEN PROPERTY verschijnt in Public Records in naam van een angstaanjagende moordenaar

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (7)

Regio Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 7

Het Verkeers- en Vervoersbureau voor burgerveiligheid van de provincie Satipo is een bewustmakingscampagne gestart voor bestuurders van kleine voertuigen.

Vervoer onder begeleiding van de Vrijwillige Voetgangersagenten maken gebruik van het rode licht van de verkeerslichten om de bestuurders van lineaire motorfietsen en motortaxi's flyers te geven met informatie over het gebruik

helmplicht en verkeersregels Deze sensibiliseringscampagne wordt uitgevoerd om verkeersongevallen en sterfgevallen die vaak voorkomen door het niet dragen van een helm te voorkomen en te vermijden

verschrikkelijk

acteur

io

dokter

oAn

ons

tiener

Het is

verschrikkelijk

acteur

io

2166

17 /

9900

2216

2RP

M: #

9900

2216

2 Buikchirurgie Maagtumoren

Spoedoperatie Appendicitis Peritonitis

Gynaecologische ChirurgieProlaps met of zonder mesh Fibroids

Kin Liposculptuur, Armen en Benen

Augmento de Gluteos Mediante ingerto de Grasa

Gezichtsverjonging door vettransplantatie

KLINIEK WMA EIRL "EL CARMEN"

gem. Huancavelica N° 492 - HuancayoRPM #956043232Cel: 964553036

- RPM # 780248

Snel herstel

GEWELDIGE CHIRURGISCHE CAMPAGNE

Van

€ 1.200

kindertandheelkunde

orale revalidatie

orale implantologie

Algemene tandheelkunde

Orthodontie

Kaakchirurgie Parodontologie

tandheelkundige cosmetica

Jr. Alexander Ó Deustua 850 - The Drum Telf. 242042

Jr Cuzco 665 2e. Niveau - Huancayo tel. 226670

KortingCosmetica

10 van

Tandheelkundig

Een leven vol glimlachen...

LianDentC L I N I C A D E N T A L

* INTEGRALE TANDHEELKUNDE

* KINDEREN EN VOLWASSENEN

Dr. WILLIAM RIVAS MENS

Odonto Health Riva's

van de arbeidsgeneeskunde”

“Van maandag tot en met zaterdag aandacht voor patiënten

gezonde setbienel s nE tar e iem dp si oez na por u

Real N° 602 - 2nd Floor (esq. Real en Lima) - HuancayoTel.: 218276 - Cel.: 964914432 *6916739

Wij bieden:- Leningen- Huidige Spaargelden- Besparingen met Vaste TermijnWij bieden:

- Juridisch advies - Gezinsbegeleiding - Mortuariumfonds - Overeenkomsten met tandheelkundige centra

PERUVISCH BEDRIJF Jaar 2010

ZAKELIJKE EXCELLENTIECONACO - 2012

VERENIGING VAN SPAREN EN KREDIETEN

Geregistreerd in R.P. nr. 11115996

RUC. 20486878496

ADRES: JR. PARRA DEL RIEGO N° 651 - EL TAMBO | Telefoon: 064-242129 | Fax: 064-247497WWW.coopjehovajireh.com | E-mailadres:[emailprotected]

HET IS EEN NOODGEVAL, EEN HALVE OPLOSSING

Ze zullen alleen de weg Pilcomayo-Chupaca rehabiliteren

Andes=============

het ministerie van Transport en Communicatie

nes (MTC) en de provinciale gemeente Chupaca kwamen overeen om te werken aan het herstel en de verbetering van de snelweg Pilcomayo-Chupaca, om de verkeersproblemen op te lossen die ontstaan ​​door het gebrek aan asfalt.

Alfonso Peña, Road Maintenance Manager van PROVÍAS Nacional, gaf aan dat dit overeenkomt met een noodoplossing, terwijl er haalbaarheidsstudies worden ontwikkeld voor de definitieve rehabilitatie.

Volgens de ondertekende overeenkomst, de oplossing van

De noodsituatie overweegt vier punten, die aangeven dat de gemeente Chupaca in maart verantwoordelijk zal zijn voor het onderhoud van de snelweg.

Ondertussen doet PROVÍAS Nacional hetzelfde in april en mei; terwijl in juli en september de werken zullen beginnen. De snelweg wordt in oktober in gebruik genomen.

“De noodoplossing, zoals we die hebben genoemd, kost gemiddeld

tussen een miljoen en een half en twee miljoen nuevos soles, die door de MTC zullen worden geïnvesteerd, via PROVÍAS, 'zei hij, erop wijzend dat een specialist deze donderdag naar het gebied zal reizen om de informatie te bevestigen en een veldonderzoek uit te voeren.

20 duizend mensenHij schatte dat alleen in de sector waar Pilcomayo en Chupa-ca onder vallen gemiddeld 6.000 inwoners zijn, "maar in totaal is het werk

Het zal ten minste 20.000 mensen ten goede komen.”

Voor de definitieve oplossing zullen de asfalteringswerken worden uitgevoerd nadat de haalbaarheidsstudies door PROVÍAS Nacional zijn opgeleverd aan de gemeente Chupaca.

Na goedkeuring van de haalbaarheid door het Investment Projects Office (OPI) van het MTC, zullen de inschrijvingen worden ingediend voor definitieve studie en goedkeuring van het technisch dossier, die in juli 2014 zal uitmonden in de start van de werkzaamheden.

Voertuigen Er zijn 450 voertuigen die openbare diensten verlenen en 90 massatransporteenheden, evenals privé- en vrachtdiensten, op de betreffende weg.

Geconfronteerd hiermee moeten burgemeester Bastidas en zijn collega van Pilcomayo, Jorge Muñoz, een gezamenlijk project voorbereiden om de zijwegen naar de snelweg te plaveien.

De gemeente Chupaca begint deze maand met het onderhoud

E

Ze sensibiliseren kleine voertuigbestuurders in rood licht

OM ONGEVALLEN TE VOORKOMEN EN TE VERMIJDEN

De bestrating van de weg zal in 2014 worden voltooid.

van veiligheid. Volgens Supreme Decreet nr. 016-2009, in artikel 105º, is het gebruik van een helm verplicht, om deze reden zijn lineaire motorrijders geïnformeerd dat ze de helm op dezelfde manier moeten dragen als ze de verkeersregels moeten respecteren . Dit werk gaat gepaard met verspreiding via de media en duurt tot de eerste week van maart.

De pas voor voertuigen blijft beperkt op kilometer 33 van de Central Highway, in het bekende gebied

zoals Baden, sector Chacapalpa, provincie Yauli-La Oroya, nadat een modderstroom op

afgelopen dinsdag. Volgens de Wegenwachtpolitie is het schoonmaken van de weg afgestemd met de ambtenaren

Beperkte voertuigpas in Carretera Central

VOOR REINIGING VAN HUAICO arios van het Colombiaanse bedrijf Conal-vías, verantwoordelijk voor het onderhoud; Tot nu toe hebben ze echter geen werkzaamheden uitgevoerd.De voertuigen rijden maar over één weg, waardoor er lange files ontstaan ​​en de rit langer wordt. (RPP).

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (8)

Redactie==============

(Video) How to Edit any PDF File in Laptop/PC (2 Methods) | 2023 PDF Editor

naar de provinciegemeente Chupaca in

coördinatie met het Ministerie van Arbeid en Werkgelegenheidsbevordering (M.T.P.E), zal de opleiding 'jonge ondernemer' ontwikkelen ten behoeve van honderden jonge mannen en vrouwen met beperkte economische middelen in de provincie Chupaca.

Daarom staat de oproep open voor mensen die geen sociale zekerheid hebben en schommelen tussen de leeftijd van 18 tot 29 en zes maanden. Geïnteresseerden moeten hun identiteitsbewijs en water- of elektriciteitsbewijs in kopie en origineel overleggen.

De opleiding zal onder leiding staan ​​van professionals van de universiteit

Nationale burgemeester van San Marcos, voor twee maanden.

Hiermee wordt ernaar gestreefd dat jongeren het initiatief kunnen nemen om hun eigen bedrijven of ondernemingen op te richten, om de economie op te lossen.

economisch zonder de noodzaak om te werken. De beste zakelijke ideeën krijgen niet-terugbetaalbaar kapitaal om hun ondernemersbedrijf voort te zetten of te starten.

De adjunct-directeur van

Menselijke ontwikkeling van de gemeente Chupaca, Héctor Rojas, nodigde de jongeren van de provincie uit om zich op maandag 4 maart vanaf 10 uur 's ochtends te presenteren met de aangegeven vereisten.

L

Jongeren worden ondernemersBevorder ondernemerschap met zakelijke ideeën

Het Regionaal Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubeheer opgeleverd

10.000 eucalyptuszaailingen aan de boerengemeenschap van San Antonio de Quicha

Chico, in de provincie Concepción, om door te gaan met het bosbouwwerk in

Ze leveren 10.000 zaailingen voor bosbouwcampagne

IN SAN ANTONIO DE QUICHA CHICO

Ze gaan eucalyptusbomen planten in Concepción.

Bevordering van ondernemerschap bij jongeren uit Chupaca.

DAT IS HET DOEL VAN DE OPLEIDING

Vandaag, voor Internationale Vrouwendag, die wordt gevierd op de 8e, zal er een forum zijn met de naam 'Regionaal forum van plattelandsvrouwen voor voedselzekerheid en soevereiniteit'. Het zal plaatsvinden in het auditorium van de regionale regering.Het forum probeert de pleitbezorgingscapaciteiten van vrouwelijke leiders van de organisaties te versterken, door middel van

de uitwisseling, socialisatie en publicatie van de kansen, moeilijkheden en verwachtingen van kleine familielandbouw en voedselsoevereiniteit in Peru. Van 4 tot 6 zal er een ander forum zijn van 'Jeugdparlement, Life Plan, perspectieven in het onderwijs. -catie en werk in de vrouwen uit de regio Junín.

Een dode en vier gewonden veroorzaakten het toezicht op en het kantelen van een Hi Lux-vrachtwagen met kenteken AO0-932 op kilometer 124 van de Central Highway, op de route Pasco-Huánuco. Het dodelijke slachtoffer werd geïdentificeerd als El-ton Jhon Osorio Mu-ñóz (27). De gewonden die in het Daniel Alcides-ziekenhuis blijven

Carrión - dat zijn: Ricardo Cuevas Cristóbal (34), Eloy Alvarado Ramos (25), Aquiles Flores Cano (43) en Eduardo Meza Cordero (31). Het voertuig viel in een 50 meter diepe afgrond en de inzittenden werden verspreid in de plaats, specificeerden ze. De ongelukkige inzittenden reisden van Pasco naar Huariaca. (PRP)

Zware regenval veroorzaakte de instorting van twee nieuwe klaslokalen in het Punray annex onderwijscentrum, in het Huasahuasi-district, in de provincie Tarma. De muren en het plafond van beide kamers werden gesloopt, waardoor de plek onbewoonbaar werd en de veiligheid van de studenten in gevaar kwam.

Ouders vroegen steun aan de autoriteiten van de onderwijssector, zodat hun kinderen op maandag 4 maart met lessen kunnen beginnen. Zoals bekend zijn er in de districten Palca, Tapo en Huasahuasi noodgevallen vanwege de regens van het seizoen. (RPP).

PER INTERNATIONALE DAG

OP DE ROUTE NAAR HUÁNUCO

KLASSEN IN GEVAAR

klaslokalen vallen naar beneden als gevolg van regen

één dode en vier gewonden bij ongeval

Forum van plattelandsvrouwen en voedselzekerheid

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013REGION8

gemeenschappelijke gebieden die geschikt zijn voor bosbouw, die de effecten van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering direct zullen tegengaan.Tijdens deze week werden meer dan 25.000 zaailingen geleverd aan de boerengemeenschap van Aco, dankzij de goede productie van de variëteit eucalyptus in de technische kwekerij van Huay-chulo, dezelfde die onder het beheer staat van het Regionaal Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubeheer van de Regionale Regering van Junín (GRJ). Met deze plantages wordt verwacht het doel van twee miljoen plantageprogramma's vanaf de maand te bereiken van november 2012, en loopt gedurende de eerste maanden van dit jaar.

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (9)

Calle Real N° 1049 - 2e verdieping - Of. 202 (Voor Megacentro) Tel. 214635 | Noodgevallen: Mobiel: 964816298 | RPM *077707

Permanente aandacht

dr. Patricia Mirror Smallpoma

COP 20304

Zeg hallo tegen de Huancavelica Ltda Spaar- en Kredietcoöperatie nr. 582, die haar IX-jubileum viert.

Geneest met halogeenlicht, bleken, endodontie, orthodontie, gedeeltelijke prothesen, totaal, kronen

Porselein, vaste bruggen, extracties en röntgenfoto's.

TANDCHIRURG

Nieuw SmileDENTAL CENTER

Mobiel: 958 545999 | RPM: # 964638196 Calle Real nr. 1047 2e. Niveau - Int. 203 Hyo. (Cajamarca en Huanuco)

verloskundige kantoor

Prenatale controle Prenatale controle

Echografie Echografie Echografie

BevallingszorgBevallingszorgVerloskundige Flor Lazo AraujoCOP. 21223

Let op: van 08:00 tot 13:00 uur tot 21.00 uur van maandag t/m zaterdag en zondag op afspraak

Madre

Zeg hallo tegen de Huancavelica Spaar- en Kredietcoöperatie

Ltda N° 582, om zijn 9e verjaardag te vieren.

De Spaar- en Kredietcoöperatie "Huan-cavelica" Ltda.582 werd opgericht op 7 mei 1971 dankzij het initiatief van een groep werknemers van het Huan-cavelica Departmental Hospital, waarmee resolutie nr. 271-DGAE/ONAMS-Lima van 1972 en registreerde zijn wettelijke status in volume II, folio 38-Seat 582 met de naam van Savings and Credit "Huancavelica" Ltda. nr. 582 Met als een beleid van groei en uitbreiding, werd The Huancayo Agency geopend, dat in februari van start ging 27, 2004, erin geslaagd om het vertrouwen van zakenlieden, micro-ondernemers en het grote publiek van de Centrale Regio te doordringen, tellen

tot nu toe met informatiekantoren in de provincies Jauja, Concepción, Chupaca en Pampas Tayacaja, met de verwachting nieuwe agentschappen te openen, in de steden Lima, Pisco, Ayacucho en Selva Central. Altijd het maximale economische, sociale en culturele welzijn van haar leden bevorderen, wederzijdse hulp en solidariteit beoefenen op basis van de ethische waarden van eerlijkheid, transparantie en sociale verantwoordelijkheid, en bijdragen aan lokale en regionale sociaaleconomische ontwikkeling. tot op heden heeft het Huan-cayo Agency meer dan 5.000 medewerkers, die volledig vertrouwen op onze soliditeit en positionering in de veeleisende en competitieve financiële markt.

HISTORISCH OVERZICHT

SPAAR- EN KREDIETCOÖPERATIE “HUANCAVELICA” LTD N°

Lic. Felix Miguel Carhuapoma Administrateur Agentschap Huancayo

bericht Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 9

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (10)

DEFINITIE VAN COÖPERATIE

Een coöperatie is een autonome vereniging van mensen die vrijwillig samenkomen om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te voldoen door middel van een gezamenlijk eigendom en democratisch gecontroleerde onderneming.

KREDIET OVEREENKOMST

VOORWAARDEN

Voor benoemde, werkloze en contractuele actieve werknemers tijdens de duur van hun contract. De Zekerheidstitel die de schuld formaliseert, mag alleen worden ondertekend door de Krediethouder en zijn/haar echtgeno(o)t(e) (facultatief).

COOPEEMPRESA: WERKKAPITAAL EN VASTE ACTIVA

Leningen aan kleine bedrijven: Leningen bedoeld voor de financiering van productie-, marketing- of dienstverleningsactiviteiten, verstrekt aan natuurlijke of rechtspersonen, waarvan de totale schuldenlast in het financiële systeem (hypotheekleningen niet meegerekend) tussen S/. 20.000,00 en S/.300.000,00 Nuevos Soles Eigenaars van kleine bedrijven die voldoen aan de bepalingen van het kredietbeleid en die ook aan de volgende vereisten voldoen, zijn onderworpen aan krediet:

LENINGEN AAN MICRO-ONDERNEMINGEN (MAAND)

WAT ZIJN DE MAANDKREDIETEN Kredieten bestemd voor de financiering van activiteiten van productie, commercialisering of dienstverlening, verleend aan natuurlijke of rechtspersonen. Dit type krediet wordt verleend voor de verwerving van vaste activa of werkkapitaal.

GEMAKKELIJK HUIS

Het zijn die kredieten bestemd voor natuurlijke personen voor de verwerving, de bouw, de burgerlijke werken, de renovatie, de verbouwing, de uitbreiding, de verbetering, de modernisering en de verkaveling van hun eigen woning, op voorwaarde dat, in beide gevallen, dergelijke kredieten worden toegekend door het conventionele systeem. hypothecaire leningen naast hypotheekrekeningen, gezinshuisvesting of een ander systeem met vergelijkbare kenmerken.

DEFINITIE VAN COÖPERATIE

Een coöperatie is een autonome vereniging van mensen die zich vrijwillig verenigen om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te voldoen door middel van een gezamenlijk eigendom en democratisch gecontroleerde onderneming.

MISSIE

Bevordering van financiële bemiddeling met de principes van coöperaties, om het concurrentievermogen in het departement Huancavelica en zijn duurzame ontwikkeling te stimuleren om het welzijn en de vooruitgang van zijn bevolking, zijn partners en begunstigden te verbeteren.

VISIE

Word een CAC die door leden en door de bevolking wordt erkend als een effectieve strategische bondgenoot voor ontwikkeling, vooruitgang en welzijn, waardoor coöperatieve financiële bemiddeling een deugdzame cirkel van middelenmobilisatie wordt.

De COOPAC "HUANCAVELICA"

Het heeft meer dan 42 jaar institutioneel werk, handhaaft zijn leiderschap op het gebied van kosten op de regionale markt voor financiële producten, bevordert besparingen voor de duurzaamheid van de instelling op de lange termijn en maakt zich zorgen over de mensen die erin werken met opleidingsprogramma's en bijscholing .

In het tijdperk van kennis waar, ondanks het feit dat de wetenschap vooruitgaat dankzij het heersende economische model dat haar conceptie uitsluit, alleen door het coöperatieve model veel mensen zullen leren lezen en schrijven en hun ideeën democratisch kunnen uiten, aangezien ze niet doen. Tegenwoordig is het in coöperaties voldoende om "vertegenwoordiging te hebben", zo niet wat de echte coöperatieve leden in Peru willen is "grotere deelname" aan de voorgestelde ideeën, overeenkomsten en het publieke debat. Het is nodig om genoeg te zeggen over leiderschap, want het is niet genoeg om op de voorpagina's van kranten te verschijnen om te zeggen dat het werkt, want die publiciteit is kunstmatig, het authentieke coöperatieve lid is niet degene die een lidnummer in een register heeft maar degene die de filosofie van samenwerking beoefent zonder te wachten tot hij wordt benoemd tot president of superpresident in een centrale coöperatie, federatie of andere instantie, omdat dat mandaat tijdelijk is, indirect, dat wil zeggen, het is niet blijvend, daarom moeten we echte coöperatieve leden zijn .

VOORZITTER prof. Hilario Huaman, FidelVICE PRESIDENT Advocaat. Kastelen van het kruis, ZenonSECRET Cpc. Prof. Silva Lizarraga, P. Dew1st STEM Arroyo Miranda, Arcadio 2 juli VOCAL Sedano Patiño, Pedro Luis

VOORZITTER prof. Quispe Rubbers MauroVICE PRESIDENT Dhr. Cepida Guerrero, EddySECRET Anccasi Quispe, FelicianoRAADSECRETARIS Mevr. Marianela Castellares Paucar.INTERNE ACCOUNTANT CPC Bronnen Huayra, Felix.ASSISTENT CPC Ordoñez Carhuapoma, D.

VOORZITTER Dhr. CARDENAS RETAMOZO ADOLFOVICE PRESIDENT ENG. QUINTO PALOMARES, CESAR SECRETARIS QUISPE MONTOYA, E. ANTONIO

PRESIDENT ADVOCAAT CASTILIAANSEN VAN HET KRUIS, ZENÓN

VICE-PRESIDENT PROF. APUMAYTA CARDENAS, LUZ ANGELA

SECRETARIS CERRON ORELLANA, PABLO

VOORZITTER PROF. SEDANO OLACHE, AMERIKA

VICE-PRESIDENT QUISPE MENDOZA, LUCIO

SECRETARIS PROF. MEZA RIVEROS, ELIFIO AGRIPINO

RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT

COMITÉ VOOR SOCIALE BESCHERMING

ONDERWIJS COMMISSIE

VERKIEZINGSCOMMISSIE

GELUKKIG IXE VERJAARDAG COOPAC - HVCA - HUANCAYO AGENCY

Bestuurders van Coopac Huancavelica Management 2012 - 2013

Plan van arbeiders Coopac Huancavelica van het Huancayo Agency

aviso10

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (11)

DEFINITIE VAN COÖPERATIE

Een coöperatie is een autonome vereniging van mensen die vrijwillig samenkomen om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te voldoen door middel van een gezamenlijk eigendom en democratisch gecontroleerde onderneming.

KREDIET OVEREENKOMST

VOORWAARDEN

Voor benoemde, werkloze en contractuele actieve werknemers tijdens de duur van hun contract. De Zekerheidstitel die de schuld formaliseert, mag alleen worden ondertekend door de Krediethouder en zijn/haar echtgeno(o)t(e) (facultatief).

COOPEEMPRESA: WERKKAPITAAL EN VASTE ACTIVA

Leningen aan kleine bedrijven: Leningen bedoeld voor de financiering van productie-, marketing- of dienstverleningsactiviteiten, verstrekt aan natuurlijke of rechtspersonen, waarvan de totale schuldenlast in het financiële systeem (hypotheekleningen niet meegerekend) tussen S/. 20.000,00 en S/.300.000,00 Nuevos Soles Eigenaars van kleine bedrijven die voldoen aan de bepalingen van het kredietbeleid en die ook aan de volgende vereisten voldoen, zijn onderworpen aan krediet:

LENINGEN AAN MICRO-ONDERNEMINGEN (MAAND)

WAT ZIJN DE MAANDKREDIETEN Kredieten bestemd voor de financiering van activiteiten van productie, commercialisering of dienstverlening, verleend aan natuurlijke of rechtspersonen. Dit type krediet wordt verleend voor de verwerving van vaste activa of werkkapitaal.

GEMAKKELIJK HUIS

Het zijn die kredieten bestemd voor natuurlijke personen voor de verwerving, de bouw, de burgerlijke werken, de renovatie, de verbouwing, de uitbreiding, de verbetering, de modernisering en de verkaveling van hun eigen woning, op voorwaarde dat, in beide gevallen, dergelijke kredieten worden toegekend door het conventionele systeem. hypothecaire leningen naast hypotheekrekeningen, gezinshuisvesting of een ander systeem met vergelijkbare kenmerken.

DEFINITIE VAN COÖPERATIE

Een coöperatie is een autonome vereniging van mensen die zich vrijwillig verenigen om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te voldoen door middel van een gezamenlijk eigendom en democratisch gecontroleerde onderneming.

MISSIE

Bevordering van financiële bemiddeling met de principes van coöperaties, om het concurrentievermogen in het departement Huancavelica en zijn duurzame ontwikkeling te stimuleren om het welzijn en de vooruitgang van zijn bevolking, zijn partners en begunstigden te verbeteren.

VISIE

Word een CAC die door leden en door de bevolking wordt erkend als een effectieve strategische bondgenoot voor ontwikkeling, vooruitgang en welzijn, waardoor coöperatieve financiële bemiddeling een deugdzame cirkel van middelenmobilisatie wordt.

De COOPAC "HUANCAVELICA"

Het heeft meer dan 42 jaar institutioneel werk, handhaaft zijn leiderschap op het gebied van kosten op de regionale markt voor financiële producten, bevordert besparingen voor de duurzaamheid van de instelling op de lange termijn en maakt zich zorgen over de mensen die erin werken met opleidingsprogramma's en bijscholing .

In het tijdperk van kennis waar, ondanks het feit dat de wetenschap vooruitgaat dankzij het heersende economische model dat haar conceptie uitsluit, alleen door het coöperatieve model veel mensen zullen leren lezen en schrijven en hun ideeën democratisch kunnen uiten, aangezien ze niet doen. Tegenwoordig is het in coöperaties voldoende om "vertegenwoordiging te hebben", zo niet wat de echte coöperatieve leden in Peru willen is "grotere deelname" aan de voorgestelde ideeën, overeenkomsten en het publieke debat. Het is nodig om genoeg te zeggen over leiderschap, want het is niet genoeg om op de voorpagina's van kranten te verschijnen om te zeggen dat het werkt, want die publiciteit is kunstmatig, het authentieke coöperatieve lid is niet degene die een lidnummer in een register heeft maar degene die de filosofie van samenwerking beoefent zonder te wachten tot hij wordt benoemd tot president of superpresident in een centrale coöperatie, federatie of andere instantie, omdat dat mandaat tijdelijk is, indirect, dat wil zeggen, het is niet blijvend, daarom moeten we echte coöperatieve leden zijn .

VOORZITTER prof. Hilario Huaman, FidelVICE PRESIDENT Advocaat. Kastelen van het kruis, ZenonSECRET Cpc. Prof. Silva Lizarraga, P. Dew1st STEM Arroyo Miranda, Arcadio 2 juli VOCAL Sedano Patiño, Pedro Luis

VOORZITTER prof. Quispe Rubbers MauroVICE PRESIDENT Dhr. Cepida Guerrero, EddySECRET Anccasi Quispe, FelicianoRAADSECRETARIS Mevr. Marianela Castellares Paucar.INTERNE ACCOUNTANT CPC Bronnen Huayra, Felix.ASSISTENT CPC Ordoñez Carhuapoma, D.

VOORZITTER Dhr. CARDENAS RETAMOZO ADOLFOVICE PRESIDENT ENG. QUINTO PALOMARES, CESAR SECRETARIS QUISPE MONTOYA, E. ANTONIO

PRESIDENT ADVOCAAT CASTILIAANSEN VAN HET KRUIS, ZENÓN

VICE-PRESIDENT PROF. APUMAYTA CARDENAS, LUZ ANGELA

SECRETARIS CERRON ORELLANA, PABLO

VOORZITTER PROF. SEDANO OLACHE, AMERIKA

VICE-PRESIDENT QUISPE MENDOZA, LUCIO

SECRETARIS PROF. MEZA RIVEROS, ELIFIO AGRIPINO

RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT

COMITÉ VOOR SOCIALE BESCHERMING

ONDERWIJS COMMISSIE

VERKIEZINGSCOMMISSIE

GELUKKIG IXE VERJAARDAG COOPAC - HVCA - HUANCAYO AGENCY

Bestuurders van Coopac Huancavelica Management 2012 - 2013

Plan van arbeiders Coopac Huancavelica van het Huancayo Agency

De decaan en de raad van bestuur van het college van notarissen van Junín begroeten de Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda Nª 582 bij het vieren van haar IX Institutional Anniversary en wensen hen alle succes en felicitaties, vooral aan Dr. Rodolfo Untiveros Matos.

Huancayo, 28 februari 2013.

Dr. Ciro Gálvez Herrera Decaan

JUNÍN VERENIGING VAN NOTARISSEN

R

GEGROET AAN DE SPAAR- EN KREDIETCOÖPERATIEVE HUANCAVELICA Ltda.582

Zich bewust van de belangrijke rol die Peruaanse coöperaties spelen in de sociale en economische ontwikkeling van het land, heeft Equifax Perú S.A. begroet de Huancavelica Spaar- en Kredietcoöperatie zeer broederlijk voor haar IX-verjaardag van institutionele oprichting.

We willen u onze vastberadenheid uitspreken om de beste oplossingen te blijven implementeren, met de meest complete kredietinformatie waarmee u uw krediet- en commerciële proces met uw medewerkers kunt ondersteunen.

Fijne COOPAC Huancavelica-dag! Lima, 28 februari 2013

EQUIFAX PERU S.A.

Hij begroet de directeuren en werknemers van Huancavelica Ltda Savings and Credit Cooperative No. 582 hartelijk bij de viering van haar IX institutionele verjaardag.

Jr. Parra de Riego N° 651 - El Tambo Tel: 064-242129 Telefax: 064-247497www.coopjehovajireh.com | E-mailadres:[emailprotected]

Huancayo, 28 februari 2013 PERUVISCH BEDRIJF

JAAR 2010 ZAKELIJKE EXCELLENTIE

(Video) How to edit Pdf File with Master Pdf editor | Easy way to edit Pdf File.

CONACO - 2012

Huancayo, 28 februari 2013.

De familie van de Diario el Sol del Centro begroet hartelijk de directeuren en werknemers van Huancavelica Ltda Spaar- en Kredietcoöperatie nr. 582, bij het vieren van haar IX Institutionele Verjaardag.

Op dezelfde manier hernieuwen we ons engagement om te blijven werken aan de vooruitgang van onze onvergelijkbare stad.

BEHEERDER: Licentie Felix Miguel Carhuapoma Licentie Fernando J. Hinostroza Yauri

RECHTSGEBIED: Advocaat. Rodolfo Hipolito Untiveros M. Mevr. Criss Pamela heeft Avila gestolen

WERKING: Mevr. Kendy Yancan Bautista Luz Gutierrez Rodriguez CREDITS: Jhony Cepida Quispe Alcocer Avila Elba Gabriela Guerra Rojas Christian Gutierrez Gonzales Ernesto Lopez Quispe HERSTELLEN: Jesus Huaman Trucios Italo A. Ferruzo Raggio Hugo Lopez Lopez

VEILIGHEID: Miguel Carbajar Carhuamaca Julio C. Valdibia Huerta

ONDERHOUD: Gersoon Ledesma Vilchez

VERKOOP: Luis Gutierrez Paredes Filomeno Laurente Soto Rosario Payano Quispe

ONS TEAM

GELUKKIG IXE VERJAARDAG COOPAC - HVCA - HUANCAYO AGENCY

Advocaat. Rodolfo Hipolito Untiveros Matos.Juridisch adviseur

Huancayo Agency Gevestigd in Calle Real 1047 van deze stad

Klantenservicemodule

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 11

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (12)

Wetenschap

Je hersenen onderscheiden De hersenen van foetussen tussen 28 en 32 weken zwangerschap zijn al voorbereid om de neurale functies vast te stellen die verantwoordelijk zijn voor het ontcijferen van menselijke spraak, zegt een studie die vandaag is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en herkent menselijke taal, Dat meldt het bureau SINC. Het is echter nog niet duidelijk hoe deze onrijpe neurale circuits taal verwerken.De onderzoekers voerden een experiment uit met behulp van optische scantechnologie met 12 foetussen tussen 28 en 32 weken zwangerschap, de eerdere leeftijd van corticale respons op externe prikkels, terwijl ze sliepen. Het doel was om te onderzoeken of de premature hersenen linguïstische en niet-linguïstische verschillen in lettergrepen kunnen waarnemen. Op deze manier vonden ze een reeks overeenkomsten tussen de taalverwerking van te vroeg geboren baby's en volwassenen, waaronder neurologische reacties in lettergreepveranderingen zoals 'ba' en 'ga' en tussen de vrouwelijke en mannelijke stem. de regio

frontaal rechts, dat als eerste wordt gevormd tijdens de prenatale ontwikkeling, lokten syllabische veranderingen ook een reactie uit in de linkerhersenhelft, wat erop wijst dat bepaalde taalgebieden van de hersenen op alle drie de niveaus een verfijnde mate van organisatie vertonen. , zeggen de wetenschappers."Het menselijk brein is tijdens zijn ontwikkeling al georganiseerd om taal te helpen ontcijferen", concludeert de studie.

Je hersenen onderscheiden lettergrepen enkele maanden voordat je geboren wordt

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013society12

"Ze vonden een aantal overeenkomsten tussen de taalverwerking van te vroeg geboren baby's en volwassenen, waaronder neurologische reacties op lettergreepveranderingen zoals 'ba' en 'ga' en tussen de vrouwelijke en mannelijke stem."

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (13)

GEAUTORISEERDE PLAATSEN OM UW PUPI TE STORTEN LETRASLA OROYA - Calle Lima 190 · TARMA - Jr. Lima 543 · SAN RAMÓN - Jr. Progreso 431 · LA MERCED - Jr. Lima 261 · PI-

CHANAKI - Av. Marginaal 401 · SATIPO - Av. Augustus B. Leguía 506 · CONCEPTIE - Av. Maarschalk Caceres 395 · JAUJA - Av. Francisco Pizarro (Kiosk) · HUANCAVELICA - Jr. Onderkoning Toledo 353, De Portalen - Wapenplein · PAMPAS - Kioskplein

Home PASCO - Bus Terminal Kiosk

KNIP EN STORT UW COUPONS BIJ: AV. 13 NOVEMBER 786 - DE TAMBO

namen:

achternamen:

Adres:

Mobiele telefoon:

AUSPISCH

Ga door met het storten van uw coupons, voor de

mooie loterij met mooie prijzen.

Tacuchi VETERINARY ”“

Calle Real 1505-Hyo / Telefoon: 211602 Mobiel: 964604211

AANBIEDINGEN:- Verkoop van kleding en accessoires voor alle dieren.- Behandeling van oncologie (kanker bij honden).- Neurologie (honden en katten).- Dermatologie (honden en katten).- Interne geneeskunde

Figuur modellen

Gimnasio Luiss Gym Gimnasio Luiss Gym

Afslanken Afslanken Vorm uw figuur

Jr. Arequipa nr. 450 TboCel:

De Pepa

Gerard Cevicheria

Jr. Alexander O. Deustua nr. 1131 El Tambo (11/2 Cdra. van Huancavelica) 969 708959 | 978 089974

MA C MEXIR denk aan je

Avenida Giraldez nr. 250 - Huancayo

ÓPTICAS FARMALENTS* Geautomatiseerde zichtmeting

* Aanpassing van contactlenzen

* We maken een zonnebril klaar met uw maat

* Visuele therapie voor kinderen Jr. Arequipa 520-Huancayo

Cel: 964892007 Tel: 219713-385140

in ons bedrijf bevestigen we vandaag opnieuw

Avenida Giraldez nr. 265 Hyo Telefoon: 201617 - 201618

Avenida Giráldez nr. 265 - Huancayo Tef: 064-201617- 064-201618

- Krediet voor micro-ondernemingen - Niet-doorlopend consumentenkrediet - Krediet voor kleine en middelgrote ondernemingen - Eenvoudig sparen - Termijndeposito's - Dagelijks sparen

WIJ BIEDEN

DE ERNESTO MOYA

�� ACOTAR�� ADARGAR�� ALEZNA�� AMEOS�� CERVINO�� CHICHO�� COROSOL�� CORTINA�� COTINGA�� DESABOR�� DEVISA�� GALAIC RIPPER�� HAFIZ�� IRROGAR�� JORCO�� LOJANO� � MINUTAR�� MOJONA�� OCOTAL�� ONDOSO�� PROFUSED�� RASGUEO�� REBALSA

Van je favoriete krant, het heeft veel geschenken en verrassingen voor zijn lezers

ARIESHet is mogelijk dat je iemand ontmoet die

je hebt lang niet gezien... Je zult gelukkig zijn.

TAUROJe hebt een ontmoeting met een heel belangrijk persoon

voor jou. Geniet van elke minuut. Gefeliciteerd.

TWEELINGENAls je een partner hebt, heb je dingen met haar te verduidelijken,

en wees bereid te luisteren.

STEENBOK Op emotioneel gebied voel je een zekere

ongeduld, gebrek aan genegenheid met het paar.

WATERMAN Je zult een gevoel van liefde ervaren dat dat niet is

zal het eens zijn met je emoties.

VISSEN Je zult genieten van het leven en je tevreden voelen - een Vissen.

Besteed aandacht aan je dromen en intuïtie.

KANKERJe werkt of geniet van een vakantie,

je zult je goed voelen en alles zal soepel verlopen.

LEOLeo, je zult een overdreven emotionele gevoeligheid hebben

en een grote neiging tot zelfmedelijden.

MAAGD Er komt een breuk met iemand die heel dierbaar is, wat

wat resulteert in een gevoel van eenzaamheid.

WEEGSCHAAL is mogelijk dat je samen een romantisch avontuur beleeft

of een platonische liefde voor iemand voelen.

SCHORPIOEN Als je denkt dat ze je afwijzen en niet van je houden,

Mediteer goed over de oorsprong van dit idee.

BOOGSCHUTTER Op sentimenteel gebied misschien wel

problemen om je seksualiteit de vrije loop te laten.

EL�HORÓSCOPO�DE�LAS�HOJAS�DE�COCA

voorzieningen Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 13

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (14)

Met als doel voorstellen te formuleren voor

oplossing voor de 'Problemen van de bouw- en vastgoedsector in de Junín-regio', de Huancayo Kamer van Koophandel, de Junín-parlementsgroep, de beroepsverenigingen van architecten, advocaten, ingenieurs, administrateurs, de gemeente, de provinciale gemeente Huancayo en ambtenaren van de National Superintendency of Public Records hield op 26 februari een rondetafelgesprek in het hoofdkwartier van het Congres van de Republiek.Tijdens dit rondetafelgesprek legde de Kamer van Koophandel van Huancayo de situatie bloot waarin de

bouwkwestie in de Junín-regio, gerelateerd aan het beheer van het openbaar register van Huan-cayo, een aanpak ondersteund door de tussenkomst van de decanen van de beroepsverenigingen, de burgemeester en de manager stedelijke ontwikkeling van de provinciale gemeente Huancayo. Dankzij de bereidwilligheid van alle aanwezige instellingen is dit voor het eerst gelukt

in ons Gewest, rechtstreekse communicatie tussen de openbare en de privésector. "We hebben alle wil om dit probleem op te lossen", verklaarden de aanwezigen op deze bijeenkomst, die op zoek zijn naar een pad van strategische allianties met interinstitutionele samenwerkingsovereenkomsten, op deze manier blijft de inzet om de acties uit te voeren die nodig zijn richting geven aan de oplossingen

nes verhoogd. Dit werd benadrukt door de voorzitter van de Huancayo Kamer van Koophandel, Marco Cajas Ríos, die de voortzetting van de werkgroep vierde om duurzame oplossingen te zoeken voor het welzijn van de Junín-regio ten gunste van particuliere investeringen, de wettelijke garantie van de sector en het bedrijfsleven. de bevolking in het algemeen. "Integratie en dialoog maken geweldige oplossingen mogelijk", verklaarde hij. De autoriteiten van de openbare en particuliere instellingen kwamen uiterlijk op vrijdag 8 maart een nieuwe werkvergadering overeen om concrete oplossingen voor dat probleem voor te stellen, een resultaat dat algemeen bekend zal zijn .

BEVORDEREN VAN OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMEN IN DE BOUWSECTOR

multisectorale bijeenkomst probeert voorstellen te verwoorden

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013notibreves14

De Kamer van Koophandel van Huancayo heeft een overeenkomst getekend met het land China waardoor zakenlieden uit Huanca naar de Canton Fair in China kunnen reizen, de belangrijkste in Azië. Zakenlieden die op reis gaan, krijgen advies van specialisten die hen helpen bij het kiezen van de beste opties om te importeren. "Het belangrijkste doel van deze beurs is importeren, aangezien het mogelijk is om te verkrijgen

een groot voordeel, vooral als het gaat om technologieën ", zegt Lizeth Cangalaya, vertegenwoordiger van Buitenlandse Handel en Toerisme. De enige vereiste om te worden geregistreerd, is dat het bedrijf is geregistreerd bij SUNAT. Ze worden verlengd tot 4 maart en kunnen worden gedaan op het CCH-gebouw, voor meer ruimte aan de Av. Giráldez 634-Hyo. Nummer 231432.

Sinds drie jaar positioneert de Huan-caína Company zich als de nummer één in de verkoop van vrachtwagens en bussen op lokaal en regionaal niveau van het merk YUEJIN AUTOCON is de exclusieve distributeur van het merk YUEJIN in Junín, Huancavelica en Pasco, wiens sterke punten worden ondersteund door de SANDOVAL GROUP (Peruviaans bedrijf met erkende financiële kracht dat wordt beheerst door hoge corporate governance-normen) en uitgebreide kennis van zakelijke relaties met nationale en multinationale bedrijven op basis van 88 jaar ervaring. YUEJIN biedt vrachtwagens van 2 tot 13 ton, bussen van 22 en 38 passagiers, allemaal met SOFIM-motoren die vergelijkbaar zijn met die in de IVECO-modellen, waarmee ze de concurrentie een stap voor zijn.

Chinees door state-of-the-art technologie te integreren. En meer dan anderhalf miljoen dollar geïnvesteerd in onderdelen en diensten. Yuejin behoort tot de oorsprong van NAC (Nanjing Automobile Corporation), een bedrijf dat in 1958 de eerste lichte vrachtauto in China creëerde. In 2006 fuseerde Yuejin met IVECO, een dochteronderneming van de Italiaanse FIAT-groep, waardoor NAVECO ontstond, die verschillende modellen van het Italiaanse bedrijf in China begon te produceren. Yuejin-vrachtwagens worden op de markt gebracht in meer dan 58 landen en regio's in Zuid-Amerika, Afrika, Zuidoost Azië en het Midden-Oosten, met internationale certificeringen en titels die de kwaliteit ervan garanderen. Landelijk heeft YUEJIN meer dan vijftien dealers en zes winkels in de stad Lima.

Er bestaat niet zoiets als een dag of evenement zonder goed en hartig eten, voor dit antwoord

we hebben het restaurant Chicharroneria Sa-borcito Wanka, hier kun je het beste proeven

voor uw smaakpapillen met het beste internationale, Creoolse en natuurlijk uit onze regio. Ze kunnen 's middags ook genieten van hun frisdrankfontein

en waar je de beste muziek voor alle smaken van elke klant niet mag missen en zo een zeer aangename middag of avond kunt doorbrengen in de Wanka-gastronomie.

YUEJIN LEIDER IN VERKOOP

CON SABORCITO WANKA

ZAL VERHANDELEN OP DE GROOTSTE BEURS IN AZIË

AUTOCON INVESTMENTS PERU EIRL

genot in de mond

CCH VOERT BELANGRIJKE OVEREENKOMST UIT

Nadat een voormalig ambtenaar van de centrale regio ICP-NA ten onrechte had verklaard dat deze instelling geen toestemming had om dit merk te gebruiken en daarom de verleende certificeringen ongeldig waren, kwamen vertegenwoordigers van de hoofdstad naar onze stad om dit panorama te verduidelijken en toonden de document dat de registratie en autorisatie van het merk "'CPNA' verklaart aan de ICPNA Central Region Cultural Association, zijnde fa-

gecultiveerd om het merk te gebruiken tot het jaar 2019. Met dit document wordt de legitimiteit van de ICPNA Central Region onderschreven om verschillende pro-

academische programma's voor het onderwijzen van Engels en voor culturele promotie.

Manage-certificeringDe ICPNA Central Region kondigt managen aan

zodat de door dit instituut verleende certificeringen internationaal worden gevalideerd. Daarnaast hebben ze dankzij het ACCESS-programma beurzen toegekend aan mensen met een laag inkomen en goede cijfers. Fritz Ayarza, voorzitter van de raad van bestuur van de ICPNA Central Region, wees er op zijn beurt op dat ze faciliteiten bieden om toegang te krijgen tot internationale examens tegen comfortabele prijzen en zonder naar Lima te hoeven reizen.

C

ICPNA CENTRALE REGIO HEEFT WEL LEGITIMITEIT Ze ontkennen kwaadwillige bedoelingen

Vankanoticia's

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (15)

Redactie==============

Na een ontmoeting tussen de burgemeester van de

Provincie Junín, Alberto Solórzano Tala-verano, en de minister van Energie en Mijnbouw, Humberto Merino Ta-fur, de laatste toonden interesse in de sanering van het meer van Chinchaycocha. Zoals men zich zal herinneren, werd de situatie van het Junín-meer voorgelegd aan het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, door middel van een door de gemeente gevraagde voorzorgsmaatregel.

Met deze petitie wordt beoogd dat de internationale organisatie de Peruaanse staat vraagt ​​de behandeling van de klacht van de gemeente Peru te bespoedigen.

Junín tegen de mijnbouwbedrijven die het meer aantasten.

De minister kreeg te horen dat dit probleem al meer dan 80 jaar niet is opgelost en dat het de laatste jaren is verergerd.

Volgens de burgemeester van Junino verhindert het bedrijf SN Power de tussenkomst van de National Service of Areas Protected by the State (Sernanp) om het niveau van het stuwmeer van het Junín-meer te bewaken, dat "zonder enige tegenzin pastorale gronden aantast"

van de riviergemeenschappen.

Toezegging Minister Tafur van zijn kant beloofde onmiddellijk actie te ondernemen in het stuwmeer van het Junín-meer en de vervolging aan te pakken van mijnbouwbedrijven die het meer vervuilen. Zijn bureau zal de komende dagen een vergadering beleggen met de managers van de mijnbouwmaatschappijen.

T

Minister van Energie en Mijnbouw is geïnteresseerd in het Junín-meer. Zij zullen het reservoir en de afvoer van het water in de gaten houden

Een delegatie van het hoogste niveau van het Ministerie van Landbouw (Minag) zal op maandag 4 maart arriveren in de districten Pan-goa en Pichanaqui, om ter plaatse de realiteit en de omvang van de gele roestplaag te vernemen, die de koffieplanten in de centrale jungle.Ook zullen na het rapport van het ministerieel comité acties worden gestart om de gele roestschimmel te bestrijden en de reeds aangetaste koffieplantages te herstellen.Die conclusies zijn door de autoriteiten getrokken.

Missie op hoog niveau zal schade verifiëren die is veroorzaakt door koffieongedierte

entourage boven DEZE MAANDAG

De coördinatievergadering vond plaats op de ministeriële zetel.

Minister en burgemeester ontmoetten elkaar in Lima.

VERBINDT ZICH ONMIDDELLIJK MAATREGELEN TE NEMEN

Boeren en specialisten in de culinaire kunst zullen elke zaterdag de Novoandi-na Huancavelica Livestock, Gastronomic Fair 2013 houden op het Callqui Chico Fairgrounds om de regionale economie te stimuleren en de typische gerechten van de regio te promoten.

De regionale landbouwdirecteur, Raúl Rodríguez Paredes, gaf aan dat deze activiteiten op zaterdag zullen plaatsvinden. De start van de beurzen is gepland op zaterdag 27 april, als prelude op de 174e verjaardag van de politieke restitutie van het departement Huancavelica.

8 personen raken gewond na aanrijding tussen combi en bestelbus. Volgens de eerste indicaties verkeerde de bestuurder van de combi in dronken toestand. De gewonden zijn naar het ziekenhuis van Tarma gebracht, waar ze worden behandeld. Het ongeval gebeurde op de centrale snelweg, in de wijk Aco-bamba. de gewonden

Het zijn: de bestuurder van de minibus, Sandro Soto Cañari (30), Milagros Gomez Chuquin (31), Jonava Cosme Guadalupe (20), Juan Jose Tarazona Gomez (15), Percy Huaman (38), Fiorela Guerra Espinoza (23) .Ook Youth Gomez Cano, voormalig burgemeester van Pichanaqui; en Amerika Casaverde Chira (55). We zitten allebei via-jaban in het busje.

De Regionale Gezondheidsdirectie van Huanca-velica bevordert de implementatie van gedifferentieerde diensten van uitgebreide gezondheidszorg voor ouderen 'Tayta Wasi' in de regio voor mensen ouder dan 60. De eenheid zal werken in het Stedelijk Medisch Centrum en de Openbare Liefdadigheidsinstelling, waar de professionals naartoe gaan.

van gezondheidsinstellingen om ongeveer 1,75 volwassenen van 60 jaar en ouder te verzorgen Huancavelica heeft 32.079 inwoners van 60 jaar en ouder. De meest voorkomende ziekten zijn onder andere arteriële hypertensie, verminderde gehoorscherpte, depressie, artrose, diabetes mellitus, astma.

voor VERJAARDAG

BESTUURDER WAS DRONKEN

boven de 60

gezondheidsdienst 'tayta Wasi'

8 zwaargewonden door aanrijding combi

Vee- en gastronomische beurs begint

Regio Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 15

(Video) CS50 2013 - Week 9

De komende dagen zullen professionals van het Ministerie van Energie en Mijnbouw het Junín-meer in de gaten houden.

toezicht houden

aangezien ze een werkvergadering hielden met de hoofden van adviseurs van het Ministerie van Landbouw, Freddy Kleimann Seminario, Jorge Figueroa Rojas (van het Directoraat Hoge Concurrentievermogen van de Minag), Percy Barrón López (hoofd van het plangebied van de Nationale Afdeling van Agrarische Gezondheid -Senasa-) en de burgemeesters Miguel Egoa-vil, van Pangoa, en Raúl Aliaga, van Pichanaqui. "Ik hoop dat met deze benoeming een begin zal worden gemaakt met het landbouwbeleid met betrekking tot de koffieteelt, en dat regionale, provinciale en districtsbesturen projecten en beleid ten gunste van koffielandbouw in hun participatieve begrotingen zullen opnemen", aldus de burgemeester. van Pichanaqui, Raúl Aliaga.

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (16)

Oscar Rodríguez M.==============

Terwijl veel jongeren migreren van

platteland naar de steden op zoek naar kansen en dromen, slechts enkelen doen het tegenovergestelde: ze keren terug naar het land waar ze geboren zijn en halen het beste uit hun potentieel. Tegen de stroom ingaan betekende succes vinden voor Edwin Canchanya Canahualpa, ondanks de tegenslagen van het weer, die zich manifesteerden met droogte en vorst, begon hij aan de bloementeelt, een bedrijf dat hem tot ondernemer maakte.

Hij ontving ons te midden van het onvergelijkbare aroma dat wordt overgedragen door de planten en veelkleurige bloemen, die een van de grootste kwekerijen sieren met technische irrigatie, afdekkingen en de essentiële accessoires. Met stelligheid bevestigde hij: “Wie zei dat landbouw niet winstgevend is? Dat is een idee dat ze ons hebben verkocht om de velden te ontvolken en de chaos te creëren die in de steden wordt ervaren”.

Hij leunde voorover in een dennenbos en herinnert zich dat het begin, zoals bij elke activiteit, erg moeilijk was. "Hier hebben we geen water, het is erg moeilijk in tijden van droogte, van oudsher is het water uit de poelen de kracht om te overleven en we hebben die gewoonte gered, dankzij het water hebben we dit wonder gemaakt waar onze bezoekers van houden" ,

onderstreept Het bevestigt ook

die al 10 jaar gedreven is om hand in hand te gaan met doorzettingsvermogen, en aangezien elke inspanning zijn beloning heeft, richtte hij zijn bedrijf 'Garden Green' op dat algemene onderhoudsdiensten levert voor groene gebieden, decoraties, ontwerp, landschapsbehandelingen en irrigatiesystemen. De potentiële klanten zijn gemeenten en privébedrijven die de nadruk leggen op de aankleding van hun faciliteiten.

Het bedrijf is onder haar vermenigvuldigd

familieleden en buren, die hem als maatstaf en ondernemer zagen, besloten om in te zetten op de bloementeelt en lieten de traditionele landbouw achterwege. Deze ondernemer bevestigt dat hij nooit hulp of technisch advies heeft gekregen van overheidsinstanties, hij heeft alles bereikt omdat hij het bedrijf is begonnen, met de mentaliteit om te groeien en het zakelijk te managen.

Met de opgedane ervaring en het comfortabele leven dat hij bereikt, bevestigt hij dat agrarische activiteit dat wel is

winstgevender dan wat sommige beperkte verbeeldingskracht kan zien, het geheim zit in het ontwerpen van strategieën om naar de markt te gaan, hij bekende dat om in het bedrijf te beginnen niet veel kapitaal nodig is, alleen doorzettingsvermogen en de wens om op te komen, net als de planten, die op basis van water en kunstmest uitstekende bloemen en vruchten voortbrengen.

Dit is een hat-off succeservaring, die moet worden geassimileerd door families, die vaak geloven dat de activiteit

landbouw staat synoniem voor falen, deze ondernemer bevestigt dat er oneindig veel alternatieven zijn “Een kwekerij geïmplementeerd met technologie, produceert

fruit, groenten, knollen en alles wat de markt nodig heeft, ik raad iedereen aan om te wedden op bloemen en sierplanten”, benadrukte hij.

M

Hij overwon watertekorten en implementeerde een enorme kwekerij in de wijk Viques. Zijn succesvolle ervaring inspireerde zijn familie om bloemen, groenten en fruit te gaan telen in een competitieve en steeds veeleisender markt.

op basis van inspanning vonden bloempotten en een kas hun weg

het geheim van de 'heer van de potten'

Ondernemers

HET WAS MOEILIJK, maar niet onmogelijk, zegt de ondernemer.

Onbevredigde VRAAG wordt waargenomen in de markt.

DEUREN open voor iedereen, nodigt pionier Edwin uit.

HET WORDT VERGELEKEN met het kweekparadijs dat is geïmplementeerd voor massaproductie

Een afdekking, ook wel broeikas genoemd, vergemakkelijkt de ontwikkeling van planten.Er zijn afdekkingen op basis van agrofil en met rasel-type gaas, beide hebben enorme voordelen, ze beschermen planten tegen de stressvolle zon en andere klimaatverschijnselen.

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013special16

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (17)

De nationale aanklager, José Peláez Bardales, verklaarde dat de eerste supraprovinciale anti-corruptie-aanklager al onderzoek doet naar het contract dat in 2009 is ondertekend tussen het Joint Command of the Armed Forces en een Israëlisch bedrijf, dat werd ondervraagd door het Comptroller's Office. Genoemde overeenkomst, die volgens de controlerende instantie veroorzaakte een

verlies voor de staat van 40 miljoen nuevos soles, werd ondertekend met Global CST Ltd., om militaire troepen te trainen uit de Vallei van de Apurí-mac, Ene en Mantaro Rivers (Vraem). "De eerste supraprovinciale anticorruptie-aanklager is al bezig met een onderzoek en de bijbehorende procedures worden uitgevoerd", zei hij.

uitgevoerd na de klacht ingediend door de Comptroller, volgens welke resoluties voor de ondertekening van het contract werden vervalst en de vooruitbetaling van uitkeringen was toegestaan ​​zonder de diensten te verifiëren of de betaling van belastingen te overwegen, naast andere aspecten. Aan de andere kant, Peláez Bardales was voorstander van een verdubbeling van de

Politiseer de beveiliging niet, verzamel boetes

ERKENT MINISTER VAN JUSTITIE EDA RÍOS

Strengere straffen hebben de golf van misdaden niet opgelost

Agentschappen=============

de minister van Justitie, Eda Rivas, erkend

Het viel op dat de verharding van de wetten die misdaad bestraffen de problemen niet heeft opgelost en dat integendeel het aantal criminele handelingen de afgelopen jaren is toegenomen.

"De wetten zijn de laatste 20 jaar strenger geworden, maar dit lost de problemen niet op, (...) alleen bestraffen voorkomt en lost het probleem van criminaliteit niet op, het doel is hoe deze gebeurtenissen te voorkomen", gemanifesteerd .

Bij de minister van Justitie

ticia wees erop dat er geen snelle oplossingen zijn om de criminaliteit in het land terug te dringen.

In die zin zei Rivas dat de National Criminal Policy Council (Conapoc) een langetermijnplan zal opstellen om de misdaad te bestrijden en dat het een fase zal presenteren in het midden van de

jaar Bij het verlaten van de

De bijeenkomst van dit orgaan benadrukte de deelname van vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, het congres, de ombudsman, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de nationale politie van Peru, gemeenten en universiteiten.

“Deze instellingen zijn toegewijd

wettelijk bij de uitwerking van het Nationaal Plan voor Straf- en Penitentiair Beleid, (...) we hebben verschillende belangrijke zaken goedgekeurd, we hebben de grote missie om een ​​langetermijnplan voor strafrechtelijk beleid op te stellen”, gaf hij aan.

Rivas specificeerde dat dit multisectorale werk de eerste poging vormt om

het misdaadprobleem serieus onder ogen te zien, met de bedoeling de parameters vast te stellen waarbinnen de staat op alle niveaus en de burgers werken om deze plaag het hoofd te bieden.

De Raad voor strafrechtelijk beleid zal een plan opstellen om de criminaliteit te bestrijden

De wetten zijn de afgelopen 20 jaar aangescherpt, maar er blijven problemen.

Aanklager van de natie José Peláez.

GEVAL VAN DE STRIJDKRACHTEN EN HET ISRAËLISCHE BEDRIJF

Ontdekken, begrijpen en uitdrukken waren de assen die de ontwikkeling van de gratis zomerworkshop "Kleine wandelaars van de Qhapaq Ñan" begeleidden, geleid door het Ministerie van Cultuur, waaraan ze gedurende de maand januari deelnamen aan 50 jongens en meisjes. Ze hebben op een leuke manier over ons verleden geleerd. Ik had graag zo oud willen zijn als jij en mee willen doen aan de activiteiten die jij hebt uitgevoerd. Ik feliciteer jou. Namens het Ministerie van Cultuur noem ik ze Pequeños caminantes del Qhapaq Ñan", zei de vice-minister van Cultureel Erfgoed en Culturele Industrie, Rafael Varón, tijdens de slotceremonie. Hij specificeerde dat deze workshop een educatief project is dat tot doel heeft genereren jongens en meisjes kennis, gevoelens en waarden met betrekking tot het materiële en immateriële culturele erfgoed dat de Qhapaq Ñan of Great Inca Trail bezit. "Daarom werd de workshop ontwikkeld door middel van games en creatieve activiteiten zodat de kleintjes konden ontdekken de betekenis, de functie, het belang en de culturele implicaties van deze route, zowel in de Inca-tijd als vandaag", verklaarde hij. Bovendien beweerde Varón dat de kinderen in staat waren om door acties, creativiteit en vindingrijkheid de waardering en het respect voor de diversiteit aan culturele manifestaties -materiële en immateriële- die de Incatrail bezit.

kort

Kinderen die de Qhapac Ñan lopen

50 MINDERJARIGEN

anti-corruptie officier van justitie onderzoekt al verlies van 40 miljoen

President Ollanta Humala vroeg zich vandaag af of mensen die al door de regering zijn gekomen iemand "op een zeer lichte manier" verantwoordelijk houden voor een structureel probleem in het land. Dit zinspeelt op de kritiek op de minister van Binnenlandse Zaken, Wilfredo Pedraza.

De president van de rechterlijke macht, Enrique Mendoza, stelde voor om de som van straffen voor zeer gevaarlijke criminelen vast te stellen. De gerechtelijke autoriteit hield vol dat de maatregel, toegepast in andere landen, gemoedsrust zal geven aan inwoners die er zeker van zijn dat de straf voor de recidivist drastisch zal zijn.

"We hebben een rapport gemaakt over het werk, de informatie over misdaad gesystematiseerd en we hebben ons gerealiseerd dat het niet gesystematiseerd is en we hopen dat het kan worden overwonnen."

straffen voor overtreders bij recidive, een aspect dat volgens hem in het vorige Wetboek van Strafrecht was geëlimineerd. “Er zijn enkele regels die spreken van recidive en dat in

alle landen van de wereld worden naar behoren gestraft met een verzwaring van de straf, en het is een handig project en we hadden al gezegd dat recidive opnieuw moet worden opgenomen ”, specificeerde hij.

Congreslid Marisol Pérez Tello bevestigde dat de Crime Commission al meer dan een jaar werkt aan het opzetten van een serieus crimineel beleid dat de oorsprong van het probleem bestrijdt.

serieus beleid

Nationale Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 17

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (18)

Reuters==============

Na bijna acht jaar is het pontificaat van

Benedictus XVI kwam gisteren en stipt om 20.00 uur ten einde. (14.00 uur Peruaanse tijd) begon de overgangsfase om een ​​nieuwe paus van de katholieke kerk te kiezen, zoals bevolen door Benedictus zelf bij zijn aftreden op 11 februari.

De geel-witte pauselijke vlag werd gehesen en de Zwitserse Garde trok zich terug bij de ingang van de zomerresidentie van Castel Gandolfo, ten zuiden van Rome, toen de zware houten deuren van de compound werden gesloten.

De paus was bijna drie uur eerder op de locatie aangekomen aan boord van een helikopter.

Voordat hij het hoofdkwartier van het Vaticaan verliet, werd Benedictus XVI "ontslagen door tientallen dossiers" en arbeiders. Tegelijkertijd werd er een bedankbericht op het officiële Twitter-account van de paus geplaatst.

Dank u Net op het moment dat uw helikopter

Toen hij vertrok vanuit het Vaticaan, stuurde Benedictus XVI zijn laatste tweet als een actieve paus: “Dank u voor uw liefde en nabijheid. Moge je altijd de vreugde ervaren om Christus als middelpunt van je leven te hebben”, schreef hij.

“Dan blijft het account stand-by zoals aangekondigd”,

Dat heeft de Vaticaanse woordvoerder Federico Lombardi vandaag gezegd.

De nieuwe paus zal beslissen of hij wil blijven tweeten met het account "@Pontifex".

De Duitse ex-paus opende de rekening op 12 december en heeft tot op heden meer dan 2,9 miljoen volgers.

T

zal 100 meter van de nieuwe paus in het vaticaan wonen

Benedictus XVI beëindigde officieel zijn pontificaat

Kardinaal Ratz-Inger zal de titel van paus blijven dragen, maar dan 'emeritus'.

Om 14.00 uur Peruaanse tijd beëindigde hij zijn pausdom

De aartsbisschop van Huancayo, monseigneur Pedro Barreto Jimeno, wees erop dat de paus moeilijke tijden heeft doorgemaakt, zeer trieste tijden vanwege de interne problemen van de kerk en dat hij de moed had om ondanks de kritiek het hoofd te bieden, zowel binnen als buiten de instelling. Barreto Jimeno zei dat de paus zich realiseerde dat zijn fysieke kracht hem op 86-jarige leeftijd in de steek heeft gelaten en dat hij met pensioen gaat omdat hij wil dat God blijft werken met een

nieuwe paus: “Ik heb het voorrecht gehad Zijne Heiligheid 10 of 12 keer persoonlijk te ontmoeten, hij is een heel eenvoudig persoon omdat hij een van de meest gerenommeerde theologen ter wereld en in de geschiedenis van de Kerk is, met een diepgaande ervaring van God en veel liefde voor de kerk met haar lijden en vreugde, met haar zonden en zwakheden", zei monseigneur Barreto. Barreto is ook lid van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede van het Vaticaan, die de paus helpt bij dit soort beslissingen, en vroeg de gelovigen om te bidden voor Benedictus XVI, die ook voor u zal bidden, concludeerde hij.

(RPP)

"Hij heeft moeilijke en zeer droevige tijden doorgemaakt"

aan het einde van het pontificaat:

Monseigneur Pedro Barreto Jimeno.

President Hugo Chávez vecht voor zijn gezondheid en zijn leven, zei vicepresident Nicolás Maduro donderdag, die verzekerde dat de heerser ziek werd omdat hij zichzelf aan de armen gaf. Maduro zei dat Chávez, die nog steeds in een militair hospitaal in het westen van de hoofdstad ligt, "daar vecht voor gezondheid voor zijn leven" en vroeg God om hem "kracht" te blijven geven om deze strijd voort te zetten.

de verklaringen van Guillermo Cochez, voormalig ambassadeur van Panama bij de OAS. Hij gaf aan dat de Venezolaanse president in vegetatieve toestand van Cuba naar Venezuela was overgebracht en dat zijn dochters al opdracht hadden gegeven om hem van machines af te koppelen.Sinds Chávez in juni 2011 ziek werd van kanker, heeft Maduro meermaals aangegeven dat de heerser vecht tegen zijn toestand.

Nicolás Maduro bevestigde

'Hugo Chávez vecht voor zijn leven'

De Colombiaanse regering en vertegenwoordigers van de koffieboeren zijn overeengekomen deze donderdag bijeen te komen aan een "dialoogtafel" in Bogotá, om een ​​manier te vinden om een ​​einde te maken aan de staking die deze laatsten deze week hebben georganiseerd om maatregelen te eisen om de crisis in de sector De minister van Binnenlandse Zaken

De Colombiaan Fernan-do Carrillo kondigde het besluit aan om deze gesprekken aan te gaan "met de leiders van de koffiesector, die de afgelopen dagen bij dit sociale protest zijn geweest". einde om te protesteren

(BBC Mundo).

In Colombia

overheid en koffietelers zullen elkaar ontmoeten om te onderhandelen

Huancayo, vrijdag 1 maart 2013international18

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (19)

Dit weekend ontwikkelt het College van Openbare Accountants van Junín zijn interne kampioenschap genaamd 'Accounting Summer', met deelname van 13 teams in de categorieën

atletiek, volleybal en minivoetbal De inhuldiging begint om 9 uur 's ochtends in het sportcentrum Familia Wanka de Chorrillos. De geregistreerde teams zijn: Sportclub

Immateriële, FBC, Oplossing, SIAF Consultants, MARPAR, UPLA Accountants, Auditors FVC, Accounting Society FC, SU-NAT, Accounting Broederschap "A", Groep A & A, Accounting Broederschap "B", New Accounting Generation ble, en RG Asociados Huancavelica De decaan van het college van openbare accountants van Junín, Carlos Nuñez Mucha, nodigde alle leden uit om deel te nemen aan deze sportvieringen, waarbij hij alle atleten aanmoedigde en steunde.

sport Huancayo, vrijdag 1 maart 2013 19

alle sporten

SPORT HUANCAYO BEWAP STRATEGISCH OFFENSIEF TEGEN DE VAKBOND

Na het emotionele duwtje in de rug dat hem de overwinning op Universitario in

Lima, Sport Huancayo is klaar om deze zondag thuis nog eens 3 punten toe te voegen tegen Unión Comercio. Daartoe zet de Argentijnse coach Marcelo Trobbiani een elftal offensief in elkaar met de intrede van de vaardige middenvelders Daniel Morales en Willyam Mimbela. 'Dreiging' zal betrekking hebben op de sector van de geblesseerde Ryan Salazar. Luis 'Man-zanita' Hernández zal ook de middensector betreden, voor Blas López die geschorst was voor een date in de wedstrijd met de 'U' Evenzo zal Trobbiani blijven wedden op spits Sergio Ibarra die later al hersteld is van de flauwvallen dat hij afgelopen zaterdag opliep in het veld van de Monumental. De 'Checho' zal gaan als enige punt van de 'Red Matador'. De 'wanka's' bedachten gedurende de week de strategie om de Krachtige van Altomayo pijn te doen, die komt na het verslaan van San Martín. In

Moyobamba's selectie bestaat uit twee oud-spelers van

Huancayo. Enio Novoa en Renzo Reanos wie

Ze beginnen deze zondag met de krantenkoppen.

Ze ontzegden hem de lauweren en nu kon hij weer een onderscheiding krijgen. De Superior Council of Sports Justice and Sports Honours (CSJDHD) zal de IPD de creatie van de Great Ambassador-onderscheiding sturen als de derde categorie van Sports Laurels. En Paolo Guerrero zou de eerste zijn die het zou ontvangen. Het is vermeldenswaard dat er slechts twee graden zijn, Grootkruis en Grootambtenaar, en dit zou een derde categorie zijn. "Er wordt naar gestreefd dat Peruaanse atleten in het buitenland die niet noodzakelijkerwijs Peru vertegenwoordigen, worden onderscheiden", zei de president van dit bureau, Jorge Canales Vargas. De Peruaanse spits zou deze onderscheiding krijgen voor het winnen van het WK voor clubs in 2012 met Corinthians.

Henry Quinteros verwees naar het duel dat ze zaterdag tegen Real Garcilaso zullen houden en benadrukte het goede niveau dat het Cusco-team heeft in de Libertadores. "Hun moraal is top en we gaan erop uit om te winnen", zei de middenvelder.

De cruciale wedstrijd tussen de Peruaanse en Chileense teams, die op 22 maart in Lima wordt gespeeld voor de kwalificatiewedstrijden van Brazilië 2014, zal volgens de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (Conmebol) worden geleid door de Argentijn Diego Abal.

hete sortering

Zaterdag

KWALIFICATIES

'Che' zal Peru-Chili arbitreren

IN INTERN KAMPIOENSCHAP

accountants in actie

Ik zou een geweldige ambassadeur zijn

KLAAR ONDERSCHEID

Hij zal de Machtige temmen

BEL Prestigieus servicebedrijf vereist:

VERKOOPADVISEUR

1 jaar ervaring in soortgelijke functies.

Aangeboden: Word lid van een solide bedrijf met de mogelijkheid voor professionele ontwikkeling in de omgeving.

Functie: Verantwoordelijk voor het beheer van de klantenportefeuille,

Hoofdkantoor: Huancayo

TELEFOONGESPREK

(PDF) Editie van vrijdag 1 maart 2013 - DOKUMEN.TIPS (20)

Celestial Race IN WEER EEN GEWELDIGE DEMONSTRATIE VAN VOETBAL IN AL ZIJN LIJNEN HEEFT SPORTING CRISTAL ZIJN EERSTE DRIE PUNTEN TOEGEVOEGD IN DE COPA LIBERTADORES 2013 MET EEN 2-0 OVERWINNING OP TIGRE, IN HET ESTADIUM ALBERTO GALLARDO IN LIMA, VOOR GROEP 2 domineerden de celestes het spel kalm en hadden doelpunten kunnen maken, maar ze lieten de laatste paar kansen liggen

Timos twintig minuten. Renzo Sheput opende de score met een vrije trap op 30' en Carlos Lobatón scoorde zijn tweede doelpunt in de Libertadores op 58'. Cristal kwam naar buiten om het spel te dicteren, met goede balcontrole, vooral van Sheput en Lobatón , die constant op zoek waren naar Irven Ávila en Junior Ross, wiens snelheid de Argentijnse verdediging bemoeilijkte. Néstor Go-rosito stuurde een ploeg vol wisselspelers het veld op, aangezien de prioriteit ligt bij de

toernooi in zijn land Gezien het goede verdedigende werk van Tigre was het een vrije trap van 25 meter die de toon van het spel veranderde. De linkshandige Sheput schoot het in de hoek voor de onmacht van Damián Albil.De intrede van Rubén Botta in de tweede helft gaf Tigre nieuwe energie, die Cristal terug begon te duwen. Een fout van Albil op weg naar buiten, tot dan toe een van de figuren, stelde Lobatón echter in staat een rebound te vangen en af ​​te sluiten met het doelpunt.

Tigre herstelde zich niet en Cristal controleerde naar believen, waardoor verschillende kansen om te winnen werden verspild. Bij een tegenaanval werd Ross onderuit gehaald door Albil, wat leidde tot het uitsturen van de doelman.Cristal heeft drie punten en Tigre blijft onderaan de tafel, zonder punten te scoren, in Poule 2. Los celestes op bezoek bij Libertad in Asunción op 6 maart, terwijl Tigre op dezelfde dag Palmeiras ontvangt.

De middenvelder van Sporting Cristal, Carlos Loba-tón, verzekerde dat het team van Rim superieur was aan Tigre uit Argentinië in de wedstrijd om de Copa Libertadores-res en dat ze hun speelstijl in de resterende wedstrijden zullen behouden om een ​​pass naar de ronde van 16. "We hadden meer doelpunten kunnen maken, maar

het ontbrak ons ​​aan rust. We speelden de wedstrijd, zij (Tigre) wachtten op een tegenaanval, maar we waren in staat om de doelpunten te maken en dat was de sleutel tot de wedstrijd", zei Loba-tón in een verklaring aan Fox Sports nadat hij als de beste was gekozen. speler van het spel Daarnaast de middenvelder van de tweede

De Peruaanse les gaf aan dat Cristal nog zeer gecompliceerde wedstrijden te gaan heeft, maar dat hij er zeker van is dat hij zal vechten voor de doorgang naar de volgende fase van het toernooi. "Het zijn zwaarbevochten wedstrijden, deze groep is zwaar en we gaan daarheen (naar Paraguay om tegen Libertad te spelen) om te spelen en te proberen het goed te doen", legde hij uit.

atododeportesporting cristal domineert en verslaat argentino tigre met 2-0

de figuur carlos lobatón:

SINTESIS SPORTING CRISTALPennyQuinaSheputAyrÁlvarezUribeCazuloLobatónÁvilaRengifoRoss

DT: Roberto Mosquera

TIgrEAlbilGodoyPaparattoMalagueñoMartinezIvanobskiFerreiraEscobarLeoneMaggioloCister

DT: Nestor Gorosito

Doelpunten: SC: Sheput (29'), Lobaton (57')Doelpunt: Julio Bascuñan – Chili (Goed)

Vrijdag 1 maart 2013

(Video) CS50 2014 - Week 9

'We hadden meer doelpunten kunnen maken'

Videos

1. Section, Week 7
(CS50)
2. 2000+ Common Swedish Nouns with Pronunciation · Vocabulary Words · Svenska Ord #1
(feqwix)
3. 3000+ Common Spanish Words with Pronunciation
(feqwix)
4. CS50 2016 Week 0 at Yale (pre-release)
(CS50)
5. Nastya and Watermelon with a fictional story for kids
(Like Nastya)
6. Web Programming - Computer Science for Business Leaders 2016
(CS50)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 10/28/2023

Views: 5601

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.