Roaming: hoeveel het kost om uw smartphone in een ander EU-land te gebruiken - Uw Europa (2023)

Laatst gecontroleerd: 16-12-2022

Wanneerverlaat je landen jij gaat naar een anderEU-land,u hoeft geen extra kosten te betalenom de mobiele telefoon te gebruiken. U kunt zelfs zonder extra kosten gebruikmaken van de roamingdienst, d.w.z. uw mobiele telefoon gebruiken alsof u zich in uw eigen land bevindt. Hiermee kun je bellen (naar gsm en vaste lijnen), sms'en en data verbruiken (websurfen, muziek- en videostreaming, enz.) aan dezelfde tariefvoorwaarden als in je woonland.

Dezelfde regeldit geldt ook voor de oproepen en sms'jes die je ontvangtin het buitenland: voor roaming hoef je niets te betalen, ook niet als de ander een andere operator gebruikt.

Voorbeeld

Geen extra kosten voor het maken of ontvangen van roaming-oproepen

Michael woont in Ierland en heeft een contract met een Ierse mobiele operator, bij wie hij € 0,10 per minuut betaalt voor gemaakte oproepen en € 0,05 voor sms'en naar alle EU-telefoonnummers. Als u voor uw werk naar Spanje reist, hoeft u zich geen zorgen te maken over extra kosten voor oproepen van of naar EU-telefoonnummers.

Bellers uit Ierland betalen het normale nationale tarief. Als hij een Spaans nummer, zijn familie in Ierland of een ander nummer in een EU-land belt, betaalt hij voor dit soort oproepen Ierse prijzen, namelijk € 0,10 per minuut. Sms'jes die hij naar Spanje, Ierland of een ander EU-land stuurt, kosten hem € 0,05, net alsof hij thuis is.

Wat is roamen?

Roaming is de service waarmee u dat kunt doengebruik de telefoonwanneerje reist af en toebuiten het land waar u woont of stabiele banden heeft, d.w.z. waar u werkt of studeert. Om gratis te roamen, moet u meer tijd doorbrengen of uw mobiele telefoon vaker gebruiken in het binnenland dan in het buitenland (dit wordt "redelijk gebruik" van roamingdiensten genoemd). Zo betaal je ook in de rest van de EU je nationale tarieven voor bellen, sms'en en dataverkeer.

(Video) How To Use Your Cell Phone Internationally | Travel Tips & Advice

Wanneer u naar een ander EU-land reist, ontvangt u eenbericht van uw mobiele provideru informeren dat u aan het roamen bent en u herinneren aan de fair use policy.

Aandacht

Als u uw mobiel permanent in het buitenland gebruikt, bijvoorbeeld omdat u naar een ander land verhuist en de simkaart uit uw thuisland blijft gebruiken, kan uw mobiele aanbieder u extra roamingkosten in rekening brengen. Deze kosten zijn echter onderworpen aan een limiet die is vastgelegd in het fair use-beleid.

Fair Use Policy: zijn er datalimieten van toepassing?

Mobiele operators kunnen een zogenaamd 'fair use-beleid' toepassen om ervoor te zorgen dat alle klanten toegang hebben tot en profiteren van regels die roaming gratis toestaan ​​wanneer ze in de EU reizen. Met andere woorden, handelaren kunnen zich aanmeldeneerlijke, redelijke en evenredige controlemechanismenom misbruik van de regels te voorkomen.

Als je aan het roamen bent, zijn ze niet van toepassingvolumelimieten voor spraakoproepen en tekstberichten (sms). Voor alle oproepen en sms'jes die niet in uw abonnement zijn inbegrepen, wordt hetzelfde bedrag in rekening gebracht als in uw eigen land. In plaats daarvan zijn ze van toepassingregels en limieten voor de hoeveelheid gegevensdie u tegen uw binnenlands tarief kunt consumeren. De limieten zijn afhankelijk van het type contract.

In sommige specifieke gevallen (zie hieronder), aoverladengelijk aan de EU-brede wholesale datalimiet. In 2022 is dit plafond € 2 per GB data exclusief btw en zal in de loop van de tijd afnemen. Vanaf 2027 wordt dat 1 euro per GB + btw.

(Video) HOW TO USE YOUR PHONE WHILE TRAVELING! (International Phone Plans) - MUST WATCH!!!

Ik heb een prepaidkaart.

Als je een prepaidkaart hebt (en dus vooraf mobiel beltegoed koopt), kun je de telefoon in EU-landen zonder extra kosten gebruiken. Maar je mobiele operator kan dataroaming beperken zonder extra kostenals u per data-eenheid betaalt en de nationale prijs per eenheid minder is dan € 2 per GB.

Als uw mobiele provider alimiet voor datavolumeroamen zonder extra kosten, deze limiet moet minstens overeenkomen met het volume dat wordt verkregen door het resterende tegoed op de prepaidkaart te delen door 2 euro zodra u dataroamingdiensten gaat gebruiken. U krijgt dezelfde hoeveelheid roaminggegevens als waarvoor u vooraf hebt betaald. Natuurlijk kun je tijdens het roamen je beltegoed verhogen.

Voorbeeld

Roamen met prepaidkaart: datalimieten

Jana woont in Slowakije en heeft voor 15 euro (inclusief btw) een prepaid gsm-kaart gekocht waarop bellen, sms'en en dataverkeer zijn inbegrepen. Wanneer je op vakantie gaat naar Spanje, houd je een tegoed van 12 euro over (exclusief btw). Dit betekent dat Jana tijdens de vakantie een datavolume kan gebruiken dat gelijk is aan de waarde van het resterende tegoed op de prepaidkaart. Dat wil zeggen, hij heeft minimaal 6 GB voor dataroaming (12 euro / 2 euro = 6).

Mijn contract heeft beperkte data

Als u een gsm-abonnement heeft met beperkt dataverkeer, kunt u gebruikmaken van uw eigen datapoolzonder extra kostenbij reizen in de rest van de EU. De datalimiet die in het contract staat, is wat u kunt gebruiken bij roaming.

Maar als u een zeer lage eenheidsprijs voor mobiele data betaalt (minder dan 1 euro/GB in 2022, cijfer dat in de loop van de tijd zal dalen), kan uw operator een "fair use"-limiet voor roamingdata toepassenwat minder kan zijn dan uw nationale database.

(Video) International Cell Phone Travel Tips | Save MEGA $$$ on Roaming!

Het beperkthet is gebaseerd op de prijs van uw nationale gsm-abonnement. De aanbieder is verplicht om u vooraf op de hoogte te stellen van de limiet en u te informeren wanneer u deze bereikt. Eens je de limiet hebt bereikt, kan je dataroaming blijven gebruiken, maar zal je operator je een toeslag aanrekenen, die echter niet hoger kan zijn dan de wholesale datalimiet (2 euro/GB + btw in 2022).

Mijn contract voorziet in onbeperkte data

Als uw mobiele telefooncontract voorziet in debetaling van een vast maandelijks bedrag en een pakket met onbeperkt datavolume, is uw operator verplicht om u eengrote hoeveelheid roaminggegevens. Het exacte volume is afhankelijk van de prijs van het pakket. Het moet in ieder geval gelijk zijn aan minstens het dubbele van het volume verkregen door de prijs van je contract (exclusief btw) te delen door het plafond voor wholesaledata (€ 2 in 2022, exclusief btw).

De operator moet u informeren over het beschikbare datavolume tijdens roaming. Bij overschrijding moet je een toeslag betalen, die in ieder geval niet hoger kan zijn dan de wholesale datalimiet (2 euro/GB + btw in 2022).

Voorbeeld

Onbeperkt datacontract – roaming

Paulina betaalt in Luxemburg 40 euro (exclusief btw) voor haar gsm-abonnement, inclusief bellen, sms'en en data. Als hij tijdens zijn vakantie in Italië zijn mobiel gebruikt, krijgt hij onbeperkt bellen en sms'en en minimaal 40GB data (2 x (40 euro / 2 euro) = 40).

Andere contracten

Operators kunnen ook contracten aanbieden zonder roamingdiensten, of specifieke alternatieve roamingcontracten met tarieven die buiten de Europese wetgeving vallen, bijvoorbeeld voor niet-EU-landen. Je moet in ieder geval expliciet voor dit soort opties kiezen.

(Video) Bizarre iPhone-truc: ‘Deze ken je echt niet’

Houd roaminggebruik in de gaten

Als onderdeel van het fair use-beleid, uwoperator heeft de mogelijkheid om uw roaming-activiteit te controleren en te verifiërenin de afgelopen 4 maanden. Als u in die periode meer tijd in het buitenland hebt doorgebracht dan thuisEroaminggebruik hoger is dan binnenlands gebruik, kan de operator contact met u opnemen en u vragen om uw situatie te verduidelijken. Je hebt hiervoor 14 dagen de tijd.

Blijft u meer tijd in het buitenland doorbrengen en ameer hun toevlucht nemen tot roaming dan tot nationaal verkeer, kan uw provider roamingkosten in rekening brengen. Voor toeslagen gelden de volgende maxima (exclusief btw):

  • 0,022 euro per minuut voor gevoerde oproepen
  • € 0,004 per sms
  • € 2 per GB data (maximum in 2022, wat in de loop van de tijd afneemt naar € 1 per GB vanaf 2027)

Roaming voor grensarbeiders

Als u in het ene EU-land woont maar in een ander EU-land werkt, kan datkies een mobiele operator uit een van de twee landenen gebruik roaming tegen nationaal tarief met de simkaart van het land waar je woont of werkt. De fair use policy is van toepassing: alsu maakt minimaal één keer per dag verbinding met het netwerk van uw nationale operatortelt als één dag aanwezig in het land waar u het contract heeft getekend (ook als u diezelfde dag naar het buitenland gaat).

Kan ik roamingdiensten zonder extra kosten gebruiken als ik per schip of vliegtuig reis?

Ja, maar wees voorzichtig. Er zouden geen extra kosten in rekening moeten worden gebracht voor het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het reizen per boot of vliegtuig, zolang u verbonden bent met een mobiel netwerk over land, bijvoorbeeld in een haven, rivier of luchthaven. Maar als mobiele diensten worden aangeboden viasatelliet systemen, gelden de EU-regels niet meer en worden er kosten in rekening gebracht voor ongereguleerde roamingdiensten (geen tariefplafond). Schakel roaming uit op uw apparaat of schakel de vliegtuigmodus in om extra kosten te voorkomen.

Roamen buiten de EU

Het roaming-thuisschema is ook beschikbaar in de landen van de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Landen buiten de EU/EER vallen niet onder roaming in eigen land, maar veel operators kiezen ervoor om deze aanbiedingen ook uit te breiden naar landen buiten de EU/EER.

Roaming (vooral dataroaming)buiten de EU/EER kan het duur zijn. Informeer bij uw provider naar de kosten van roaming buiten de EU/EER voordat u op reis gaat, om exorbitante rekeningen te voorkomen.

(Video) Waarom belastingontwijking uw morele plicht is en hoe u belasting kunt ontwijken

Bij problemen: uw rechten als consument

Als u van mening bent dat de operator uw rechten niet heeft gerespecteerd, neem dan contact met hen op en gebruik de voorziene klachtenprocedure.

Als u niet tevreden bent met zijn antwoord, kunt u contact opnemen met de bevoegdenationale regelgevende instanties in Roaming: hoeveel het kost om uw smartphone in een ander EU-land te gebruiken - Uw Europa (1)van uw land (meestal de nationale regelgevende instantie voor telecommunicatie), die de zaak zal behandelen.

Videos

1. 22 inpaktips en -hacks om te reizen als een professional
(Nicole and Mico)
2. Op de sporen van een oude beschaving? 🗿 Wat als we ons hebben vergist in ons verleden?
(Boxoffice | Full Movies in English)
3. Hoe zet u knowhow om in concrete innovatie voor uw bedrijf 23/4/2021-West Flanders gateway to Europe
(POM West-Vlaanderen)
4. Matt Kahns verbluffende geheim van vergeving en eigenliefde... onthuld!
(Next Level Soul Podcast)
5. How to pack for Italy - A quick guide for packing smart for a trip to Italy
(Travel Addicts Life)
6. Hoe vermijd je dat jouw producten of diensten gekopieerd worden in China
(VLAIO)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 09/02/2023

Views: 5629

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.